Pressemeddelelse

FOA: Velfærd i fare ved forhandlinger om kommuneøkonomi

Vores fælles velfærd er i fare, når regeringen og KL lige nu forhandler om kommunernes økonomi. Vi har behov for et væsentligt økonomisk løft, siger FOAs formand.

De kommunale kasser mangler milliarder, hvis velfærden skal følge med befolkningsudviklingen, advarer fagforbundet FOA i forbindelse med regeringen og KL's forhandlinger om kommunernes økonomi til næste år.

"Det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram har allerede stjålet en halv milliard fra velfærden, inden forhandlingerne er gået i gang. Samtidig mangler kommunerne 1,7 mia. kr. til næste år for at kunne følge med de flere børn og ældre, der kommer til. Kernevelfærden er truet, hvis ikke Kristian Jensen kommer til lommerne," siger Mona Striib, formand for FOA.

Kommunerne vil i 2019 mangle ca. 1,7 mia. kr. til offentlig velfærd i forhold til 2018, hvis udgiften per borger og dermed velfærdsniveauet skal holdes uændret. Det skyldes alene befolkningsudviklingen med både flere ældre og flere børn. Dertil kommer, at regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram betyder, at kommunerne på forhånd skal spare 0,5 mia. kr. i 2019.

Samlet set står kommunerne altså til at mangle 2,2 mia.kr. til velfærd til borgerne, hvis økonomiaftalen i juni mellem KL og regeringen ikke tilfører ekstra midler. Regeringen har som mål, at økonomien i den offentlige sektor kun må vokse med 0,3 procent i 2019 - det svarer også til 1,7 mia.kr..

"Dette her er ikke bare tørre tal. Det handler om mennesker. Det er ældre, der ikke kan få en værdig og anstændig pleje og børn, der ikke kan få en ordentlig pasning. Vi opfordrer kommunerne til at stå fast og håber, at regeringen vil droppe deres regnearkstænkning og indse, at der bag tallene gemmer sig rigtige mennesker af kød og blod," siger Mona Striib.

FOAs formand opfordrer samtidig KL til at holde fast i deres modstand mod måltal for konkurrenceudsættelse. Kommunerne udbyder i dag 27,1 pct. af deres opgaver til private. Det er ikke nok, siger regeringen, der vil hæve andelen til 35 pct. Det er den forkerte vej at gå, mener FOA.

"Flere private aktører og firmaer gavner ikke velfærden. Tværtimod. De besparelser, man kan opnå via udlicitering, sker på bekostning af et dårligere arbejdsmiljø og en lavere løn, som giver dårligere kvalitet for borgerne. Lige nu kan man dårligt åbne en avis uden at læse om private botilbud og institutioner, som bruger uuddannet personale og leverer dårlig kvalitet. Det burde være et wake up call for politikerne" siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning