FOA: Stor ros til partierne bag psykiatriløsning

På trods af uenigheder lykkedes det lørdag partierne bag satspuljen at lande en aftale, der som et centralt element sikrer oprettelsen af nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger til 150 personer.

De nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger er tænkt til en særligt udsat målgruppe af borgere med svær psykisk lidelse, komplekse sociale problemstillinger og udadreagerende adfærd, der skal tilbydes en sammenhængende og intensiv social- og sundhedsfaglig behandling, der også omfatter behandling for alkohol- og stofmisbrug.

”Vi har en situation, hvor både personale og beboere på landets bosteder på daglig basis må frygte for deres liv og lemmer. Derfor er jeg meget glad for, at det lykkes partierne at lande en aftale, hvor man kan flytte de mennesker, der er til fare for andre og ikke kan rummes på de kommunale bosteder,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

I over fire år har FOA kæmpet for at sikre, at både beboere og ansatte på landets bosteder og forsorgshjem kunne føle sig trygge. Det blev yderlig aktualiseret af drabet på en kvindelig ansat på Lindegården i marts måned.

Det grundlæggende budskab har været: Flere senge i psykiatrien, flere hænder på bostederne og at ingen skulle være i den kommunale del af psykiatrien, hvis de i virkeligheden var for syge til at være der.

Derfor hilser FOA de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger velkommen.

”Vi er på det rene med, at den nye aftale ikke løser alle problemer – hverken i den kommunale eller regionale del af psykiatrien. Og vi savner stadig flere ressourcer på bostederne og flere senge i psykiatrien. Men aftalen om de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger betyder konkret, at en gruppe meget syge og derfor farlige borgere kommer væk fra bostederne, hvor vi har set fem drab på fire år. Det er jeg meget glad for,” siger Dennis Kristensen.