Lovforslag til ændring af lov om erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv.

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

FOA – Fag og Arbejde finder det positivt, at de private sygehuse og klinikker fremover vil blive omfattet af patienterstatningsordningen og dermed betale for skader der er opstået under behandlingen på private sygehuse og klinikker.

Med venlig hilsen
Eike Byg Huish
Konsulent - FOA Overenskomst