Arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser

Høringssvar til udkast vedrørende udredning om arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser.

FOA - Fag og Arbejde vil positivt påskønne, at der er sat fokus på at udrede sammenhængen mellem arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser. Jo større viden vi får om disse sammenhænge, des bedre handlemuligheder. I høringssvaret argumentere vi for, at det ikke udelukkende er et problem der berører sygeplejersker, men i ligeså stor grad vores grupper på sygehusene. Endvidere præsenterer høringsmaterialet et rigidt syn på fagbarrierer plejegrupperne imellem, hvor vi ønsker et større fokus på kompetencer og opgaveglidning.

» Læs hele høringssvaret (PDF)