Kvinde og mand med bøger og æble

Foto: Illustration: Jørgen Stamp

Tag en faglært uddannelse på fuld løn

Hvis du er ansat i en kommune eller region, kan du som ufaglært tage en faglært uddannelse, bevare din løn under uddannelsen og være sikret job bagefter.

Du kan nu blive faglært på dit felt uden at gå ned i løn under uddannelsen, og bagefter er du sikret job. Det gælder uanset om du vælger at tage en fuld faglært uddannelse eller et erhvervsuddannelsesforløb, der fører på-vej-til en faglært uddannelse.

Muligheden for, at kommunalt og regionalt ansatte kan bevare lønnen under en faglært uddannelse er et resultat af, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev aftalt at afsætte midler til en såkaldt ”Ufaglært til Faglært”-pulje i både regioner og kommuner, som skal støtte uddannelse af ufaglærte på FOAs område. På det kommunale område afsættes der 15 mio. årligt til FOAs pulje, mens der på det regionale område afsættes 3,5 mio. årligt.

Målet med puljen er at sørge for, at flere kan gå fra at være ufaglært til faglært uden at skulle bekymre sig om udsigten til elevløn eller anden lønnedgang. Nu kan man altså gennemføre en faglært uddannelse uden negative økonomiske følger for hverken sig selv eller arbejdsgiveren.

Inden for FOAs område kan du f.eks. uddanne dig til:

 • Ejendomsservicetekniker
 • Pædagogisk assistent
 • Redder
 • Serviceassistent
 • Sikkerhedsvagt
 • Social- og sundhedsassistent
 • Social- og sundhedshjælper
 • Svømmebadsassistent
   

Hvem kan søge?

For at få støtte til en faglært uddannelse er der nogle kriterier, der skal være opfyldt.

Du skal:

 • være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet
 • være ufaglært/kortuddannet, som ikke har opnået højeste faglærte niveau på området, og som kommunen ønsker at fastholde i beskæftigelse
 • er du kommunalt ansat skal du have mindst 5 års ansættelse i kommunen på ansøgningstidspunktet
 • er du regionalt ansat skal du have mindst 1 års ansættelse i regionen. 

Fra ufaglært til faglært - trin for trin

 1. Overvej, hvilken faguddannelse på dit område, der kunne være relevant for dig
 2. Tal med din leder og din tillidsrepræsentant om dine uddannelsesmuligheder og overvejelser, og find ud af, hvornår du kan deltage i uddannelsen.
 3. Når I er blevet enige om uddannelsen, skal du kontakte det relevante uddannelsessted, så de kan lave en såkaldt realkompetencevurdering, der fastsætter uddannelsens varighed.
 4. Få udfyldt ansøgningsskemaet til Ufaglært til Faglært puljen:
 5. Din leder og din tillidsrepræsentant skal også underskrive ansøgningen.
 6. Hvis du er kommunalt ansat, sendes ansøgningen elektronisk på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside. Er du regionalt ansat printes ansøgningsskemaerne til erhvervsuddannet forløb til fuld faglært her eller kursusforløb på-vej-til faglært her. Ansøgningen sendes pr. mail til ufaglaert@regioner.dk
 7. Når du har fået svar på din ansøgning, kan du og din leder lave og underskrive en uddannelsesaftale.

Som en hjælp har FOA lavet en tjekliste til arbejdsgiver og tillidsrepræsentant, som kan være med til at sikre et godt forløb fra de første overvejelser til tiden efter uddannelsens afslutning. Tjeklisten er et supplement til den fælles vejledning på det kommunale område, som findes på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside, og den fælles vejledning på det regionale område.

Download tjeklisten (pdf)