Kvinde og mand med bøger og æble

Foto: Illustration: Jørgen Stamp

Du kan få penge til efter- og videreuddannelse

Hvis du er ansat i en kommune eller region, har du mulighed for at få op til 25.000 kroner til efteruddannelse eller videreuddannelse.

Vidste du, at du kan få helt op til 25.000 kroner til efter- og videreuddannelse, hvis du er ansat i en kommune eller region?

Det kan du, fordi det ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev aftalt at oprette en særlig fond, som kan bevilge støtte til de ansatte. Fonden hedder Den Kommunale Kompetencefond, og initiativet er blevet videreført i overenskomstperioden 2015-2018. Pr. 1. april 2016 er der også oprettet en fond for regionalt ansatte, der hedder Den Regionale Kompetencefond.

Du kan fortrinsvis søge midler til kompetencegivende uddannelse. Pengene, du søger, kan gå til deltagerbetaling på den valgte uddannelse, transport, ophold og eventuelt materialer, som ikke i forvejen er dækket af statslige midler.

Sådan gør du:

 1. Du kan årligt søge 25.000 kroner. Du kan godt søge flere gange om året, bare det samlede beløb ikke overstiger de 25.000 kroner.

 2. Overvej med dig selv, hvilke udviklingsmuligheder du vil være interesseret i og afklar, hvilken uddannelse der er relevant.

 3. Få inspiration til dine uddannelsesmuligheder hos din tillidsrepræsentant. På fondenes hjemmesider finder du lister, som er FOAs positivlister over forslag til uddannelse:

  FOAs positivliste for kommunalt ansatte
  FOAs positivliste for regionalt ansatte 

 4. Tal med din leder om dine udviklingsmuligheder og overvejelser og find ud af, hvornår du kan deltage i uddannelsen. 

 5. Hent/download et ansøgningsskema på fondenes hjemmesider og udfyld det. Du kan hente hjælp på hjemmesidernes tjeklister og i ofte stillede spørgsmål (FAQ).

 6. Din leder og din tillidsrepræsentant skal underskrive ansøgningen.

 7. Når ansøgningen er udfyldt og underskrevet, skal du uploade/aflevere den elektronisk (se hvordan du gør dette på fondenes hjemmesider).
  Du vil få svar på din ansøgning inden for 14 dage.

Læs mere: Den kommunale Kompetencefonds hjemmeside

Læs mere: Den regionale Kompetencefonds hjemmeside