Indberetning af FOA-kontingent til SKAT

Skatteåret 2019

Har du spørgsmål om indberetning til SKAT fra FOA/FOAs A-kasse, skal du henvende dig til din lokale afdeling.

Find din afdeling


Hvad indberetter FOA til SKAT?

FOA sender ikke oplysninger til dig om, hvad vi har indberettet til SKAT, men du kan finde oplysningerne på SKAT's hjemmeside skat.dk

FOA skatteindberetter efter følgende regler:

  • Faglige kontingenter er fradragsberettigede med max. 6.000 kr. i skatteåret 2019. Vi indberetter det totalt opkrævede beløb til SKAT, der indsætter max. grænsen. Indberetningen fremgår af rubrik 50 på din årsopgørelse 2019. 
  • A-kassekontingenter er fuldt fradragsberettigede i skatteåret 2019. Indberetningen fremgår af rubrik 52 på din årsopgørelse 2019. 
  • Den månedlige indbetaling til gruppelivsforsikring på 8 kr. pr. måned er ikke fradragsberettiget. 
  • Forbundet indbetaler 48 kr. om året til en ulykkesforsikring for alle medlemmer under 65 år. Beløbet indberettes som B-indkomst. Indberetningen fremgår af rubrik 17 på din årsopgørelse 2019 (ulykkesforsikringen bortfalder pr. 31. december 2019).


Pensionister og pensionerede tjenestemænd

  • Pensionister kan ikke få fradrag for deres kontingent.
  • Pensionerede tjenestemænd kan få fradrag for deres kontingent. Vi vil indberette beløbet under forudsætning af, at FOA har registreret, at du har været tjenestemand. Kontakt eventuelt lokalafdelingen om registreringen.


ATP-bidrag - en del af a-kassekontingentet
ATP-bidraget, du som medlem betaler gennem kontingentet, er en solidarisk indbetaling til en fond, der bruges til, at ledige medlemmer kan få indbetalt det almindelige ATP-bidrag til deres pension. Beløbet er altså ikke en indbetaling til din egen ATP-pension. I 2019 har indbetalingerne til denne ordning været 7 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 5 kr. pr. måned for deltidsforsikrede. 

Forskudsopgørelsen 2020
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at FOA alene indberetter oplysninger til årsopgørelsen.  Hvis der i løbet af året 2020 indtræffer begivenheder, der kan have betydning for din forskudsopgørelse 2020, skal du selv rette oplysninger på SKAT's hjemmeside.