Hvilende kontingent til fagforeningen FOA

Hvis du får godkendt hvilende kontingent, betyder det, at dit medlemskab er gratis. Bemærk, at det er kun kontingentet til fagforeningen FOA, der er gratis.

Du kan få hvilende kontingent, hvis du:

  • er på højskole
  • holder fri for egen regning i minimum 3 måneder
  • har brug for det af sociale årsager
  • er under uddannelse udenfor FOAs faglige område (se faggrupperne nedenfor)
  • ikke har en samlet indtægt, der i gennemsnit overstiger 11.698 kr. pr. måned før skat i 2021 (grundbeløbet for kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden forsørgerpligt).


Hvis du vil søge om hvilende fagligt kontingent, må du ikke få dagpenge eller feriedagpenge fra a-kassen i perioden, hvor du får hvilende kontingent.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.