Voksenelevløn under uddannelse

Du har mulighed for at få voksenelevløn under uddannelsen til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent, hvis du er over 25 år og har et års relevant erhvervserfaring.

Når du er elev på en erhvervsuddannelse, er du oftest berettiget til løn under hele din uddannelse. Hvis du er fyldt 25 år ved uddannelsens start, har du mulighed for at få voksenelevløn, hvis du opfylder betingelserne om alder, erhvervserfaring og beskæftigelseskrav. 

Aftalen om voksenelevløn på uddannelserne til sosu-assistent, sosu-hjælper og pædagogisk assistent har FOA har indgået som en del af overenskomsten med Danske Regioner (DR), samt Kommunernes Landsforening (KL). 

Hvad er voksenelevløn 

Voksenelevløn svarer til mindstelønnen i henhold til overenskomsten, og den udgør et højere beløb end den almindelige elevløn. Hvis du har en uddannelsesaftale med en kommune eller region inden uddannelsens start, kan du i nogle tilfælde få voksenelevløn allerede fra grundforløbet. Hvis du ikke kan få elevløn under grundforløbet, kan du i stedet få SU. 

Uddannelserne til sosu-assistent, sosu-hjælper og pædagogisk assistent   er erhvervsuddannelser, og det er derfor muligt at få voksenelevløn på disse uddannelser. 

Hvornår kan man få voksenelevløn - krav og regler

For at få voksenelevløn skal du leve op til disse bestemmelser:

  • Du skal være fyldt 25 år, når du skriver elevkontrakten under. Voksenelevløn kan altså ikke opnås i løbet af elevperioden, hvis man der når at fylde 25 år, medmindre dette er skrevet ind i kontrakten.
  • Du skal opfylde og dokumentere beskæftigelseskravet både med hensyn til områder og varighed (et års relevant beskæftigelse inden for de seneste fire år). Dokumentation vil være ansættelsesbreve, lønsedler, skriftlige bekræftelser fra tidligere arbejdsgivere. Du har dog mulighed for at blive godkendt efter § 26 stk.3 - med anden relevant beskæftigelse. F.eks. bør portørarbejde - efter FOAs vurdering - godkendes. Men der er altså ingen forhåndsgaranti.

Hvis du mener, at du opfylder kravene til at få voksenelevløn, anbefaler FOA, at du kun skriver under på en elevkontrakt, hvis det fremgår, at du får voksenelevløn. 

Er du medlem af FOA, kan din lokale FOA-fagforening hjælpe dig med at læse din kontrakt igennem og svare på spørgsmål om voksenelevløn og uddannelse. 

Satser for voksenelevløn 

Se gældende satser for voksenelevløn for de enkelte faggrupper 

Få hjælp af FOA

Du kan søge yderligere råd og vejledning i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp