Voksenelevløn

Er du elev over 25 år med 1 års relevant erhvervserfaring har mulighed for at få voksenelevløn under din uddannelse på social- og sundhedsområdet.

FOA har indgået en aftale om voksen-elevløn på social- og sundhedsområdet med Danske Regioner, DR, samt Kommunernes Landsforening, KL.

For at få voksenelevløn skal du leve op til disse bestemmelser:

  • Elevuddannelsen (til social- og sundhedshjælper/ eller til social- og sundhedsassistent) skal påbegyndes efter 1. januar 2008.
  • Være fyldt 25 år, når du skriver elevkontrakten under. Voksenelevløn kan altså ikke opnås i løbet af elevperioden, hvis man der når at fylde 25 år.
  • Opfylde og dokumentere beskæftigelseskravet (1 år inden for de seneste 4 år) både med hensyn til områder og varighed. Dokumentation vil være ansættelsesbreve, lønsedler, skriftlige bekræftelser fra tidligere arbejdsgivere.
  • Dog mulighed for at blive godkendt efter § 26 stk.3 - med anden relevant beskæftigelse. F.eks. bør portørarbejde - efter FOAs vurdering - godkendes. Men der er altså ingen forhåndsgaranti.

Hvis du mener at være omfattet af bestemmelserne om voksenelevløn efter overenskomstens §26, anbefaler FOA, at du kun skriver under på en elevkontrakt, hvis det fremgår, at du får voksenelevløn - løntrin 11.

Få hjælp af FOA

Du kan søge yderligere råd og vejledning i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp