Handelsbetingelser

Købs- og leveringsbetingelser for aktiviteter hos FOA

 1. Omfang
  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb under aktiviteter i FOA Fag og Arbejde på www.tilmeldmig.dk via www.foa.dk. I de fleste tilfælde vil FOA Staunings Plads både være hovedarrangør og betalingsformidler på samme tid. FOA Staunings Plads kan have lavet en serviceaftale med en lokalafdeling, hvor lokalafdelingen er hovedarrangør og ansvarlig for aktiviteten og hvor FOA Staunings Plads er medarrangør og betalingsformidler.

 2. Hvem kan handle?
  Både medlemmer, ikke-medlemmer, kommuner, arbejdsgivere og andre kan købe varer eller billetter på FOAs hjemmeside. Dog kan der være begrænsninger for de enkelte aktiviteter. Der kan være forskellige priser til samme arrangement afhængig af et eventuelt medlemskab i FOA.

 3. Priser for aktiviteter
  Prisen for en aktivitet er angivet ud for varen. Prisen er inklusiv moms. Det er varens pris på købstidspunktet, som du skal betale.
  Købstidspunktet anses i henhold til disse handelsbetingelser for at være det tidspunkt, hvor kunden har godkendt sin betaling, herunder betalingsmåde.

 4. Betaling, bekræftelse og kvittering
  I FOA kan følgende betalingsformer benyttes:
     
     Dankort
     Visa/Dankort
     Visakort 
     Mastercard
     Maestro
     Visa Electron
     JCB

  Ved anvendelse af kreditkort sker betalingstransaktionen via en sikret, krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer).
  Betalingsbeløbet trækkes på betalings-/kreditkortet, når du har afsluttet handlen og din tilmelding og betaling er bekræftet. Når du betaler med et betalingskort, er du sikret mod misbrug uden selvrisiko, idet betalingen sker via SSL.                                                                                 
  Du kan som kunde i tilfælde af misbrug forlange, at kortudstederen (gælder betalingskort, der er udstedt i Danmark)/betalingsformidleren tilbagefører en betaling til din betalingskortkonto. Angående hæftelses- og ansvarsregler i øvrigt henvises til blandt andet Lov om betalingstjenester.

 5. Bekræftelse/kvittering
  Efter at du har betalt for dit køb, modtager du en bekræftelse/kvittering pr. e-mail eventuelt med vedhæftede PDF-filer. Bekræftelsen gælder som dit bevis for at du har købt en vare/tjeneste. Eventuelle PDF-dokumenter kan anvendes i forbindelse med deltagelse i den pågældende aktivitet.

 6. Fortrydelse
  Når beløbet for købet er trukket på din konto, vil det dog være fakturaen, der ligger i FOAs regnskabssystem, der er gældende ved eventuel fortrydelse. Hvis du ønsker en endelig faktura, skal du bede afdelingen om at udskrive en til dig.
  I henhold til lovgivningen er arrangementer og kulturelle aktiviteter ikke omfattet af den almindelige fortrydelsesret. Du har således ikke krav på at få pengene tilbage med mindre en aktivitet aflyses.

 7. Personlige oplysninger
  Personoplysningerne registreres hos FOA og opbevares i 5 år iht. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.
  Som registreret hos FOA, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen af dit køb. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Se også på www.retsinformation.dk og henvendelse i forbindelser hermed rettes til FOA ved navn via e-mail fak@foa.dk

 8. Ansvarsfraskrivelse
  FOA fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser med mere, fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte eller fuld bookede aktiviteter, leveringstider/forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger og force majeure.
  I tilfælde af, at en FOA-lokalafdeling som arrangør af en betalingsaktivitet, beder FOA Staunings Plads om at være betalingsformidler, er det altid FOAs lokalafdeling, der bærer det juridiske og økonomiske ansvar. Eventuelle reklamationer skal rettes til lokalafdelingen.

 9. Oplysning om klagemuligheder 
  En klage over en aktivitet eller tjenesteydelse købt på FOA.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/
  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fak@foa.dk.

 10. Kontaktoplysninger/support      

  FOA Fag og Arbejde
  Staunings Plads 1-3
  1790 København V
  fak@foa.dk
  Telefon: +45 4697 2626
  CVR.nr: 46024516

 11. Ikrafttræden
  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder fra 1. oktober 2014.