FuldtidJaTak

FOA Ungdom kæmper for anstændige arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet. Vi kæmper for, at vi får ret til fuldtidsarbejde.

Ufrivillig deltid kan give usikkerhed, stress og økonomiske problemer for den enkelte. Især unge FOA-medlemmer har svært ved at komme ordentligt ind på arbejdsmarkedet. De får hverken fast job eller fuldtidsjob.

De unge nyuddannede møder et arbejdsmarked med vikariater, løsansættelser og kontrakter med få timer. Arbejdsmarkedet er ved at udvikle sig i en helt forkert retning, hvor unge konstant skal stå standby for at få arbejde eller flere timer. Nogle har sågar flere job for at få hverdagen til at hænge sammen.

Og når arbejdslivet slutter, kan vi se frem til en pension, som bærer præg af, at vi har været ansat på deltid – der er nemlig ikke tjent nok op, til at vi kan klare os selv.
Det er på tide, vi får gjort op med ufrivillig deltid! Det koster den enkelte og samfundet dyrt.

Derfor siger vi #FuldtidJaTak – Vi håber, du gør det samme!

Hvis du har spørgsmål til kampagnen, kan du kontakte konsulent Dorte Dyrholm Pedersen:

dorp@foa.dk

Mobil: 23 72 30 73

Vi hører også gerne fra dig, hvis du selv er ansat på ufrivillig deltid.

Ret til flere timer

Find de gode argumenter hvis du også kæmper for retten til fuldtidsstillinger

FOA Ungdom har beregnet det økonomiske tab ved at arbejde hhv. 28, 30 og 32 timer gennem hele arbejdslivet. Beregningerne er lavet for faggrupperne social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, husassistent og serviceassistent.

Tab ved tvungen deltid

Julie er 23 år og ansat som SOSU-assistent 30 timer om ugen. For hende betyder tvungen deltid:

*Udregnet efter 47 erhvervsaktive år på deltid