Opsigelse eller ophævelse af uddannelsesaftale

Se hvad du skal have styr på, hvis du bliver opsagt i prøveperioden i praktikken som elev.

Som elev indgår du en aftale med en arbejdsgiver om praktik og skoleophold. Den kaldes for en uddannelsesaftale.

Som udgangspunkt kan uddannelsesaftalen ikke opsiges, hverken af dig eller arbejdsgiveren, dog er der særlige regler ved prøvetid.

Ved opsigelse eller ophævelse af uddannelsesaftalen skal du altid henvende dig til din lokale FOA-fagforening, uanset om du måtte blive syg, blive gravid eller have behov for en pause i dit elevforløb (en uddannelsesaftale kan forlænges om nødvendigt). Du skal også kontakte os, hvis du og arbejdsgiver måtte være enige om at ophæve aftalen.

Find din FOA-fagforening

Prøvetid og misligholdelse af uddannelsesaftalen