Opsigelse eller ophævelse af uddannelsesaftale

Se hvad du skal have styr på, hvis du bliver opsagt i prøveperioden i praktikken som elev

Er du ordinær elev eller voksenelev, er udgangspunktet, at din uddannelsesaftale ikke kan opsiges, hverken af dig eller af arbejdsgiveren.

Dog betragtes de første tre måneder af praktiktiden som prøvetid, hvor både du og din arbejdsgiver kan opsige aftalen uden varsel og uden grund. For offentlige praktiksteder gælder forvaltningslovens regler om bl.a. saglighed, begrundelse og partshøring. 

Ved opsigelse eller ophævelse er det altid vigtigt, at du henvender dig til din lokale FOA-afdeling, før du skriver under på noget. Dette gælder også, hvis I bliver enige om at ophæve uddannelsesaftalen. 

Find din FOA-afdeling