Arbejdstid for elever

Din arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer pr. uge, medmindre der står noget andet i din uddannelsesaftale. Arbejdstidsreglerne er komplicerede, og er du i tvivl, om hvad der gælder for dig, så spørg tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller i din lokale FOA-fagforening.

Social- og sundhedsassistent-elev

Social- og sundhedshjælper-elev

Pædagogisk assistent-elev (PAU)

Serviceassistent-elev på døgnområdet