Tilmelding til Betalingsservice

Betal dit kontingent til FOA ved at tilmelde dig Betalingsservice.

Når du er tilmeldt, klarer Betalingsservice den månedlige kontingentbetaling for dig. I slutningen af hver måned vil du modtage en betalingsoversigt, hvorpå Betalingsservice oplyser dig om, at de vil betale kontingentet i den kommende måned. Husk at kontrollere, at kontingentet bliver trukket på din bankkonto.

Sikkerhed ved tilmelding
Din tilmelding sker på en krypteret linje. I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelås-ikon, som viser, at du er på en sikker forbindelse.

Det betyder, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalingsservice. Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt.

Du kan læse de generelle regler for brug af Betalingsservice nederst på tilmeldingen.

Betalingsservice online tilmelding