Hvad er en fagforening?

En fagforening er en organisation, der sørger for at dine interesser som lønmodtager bliver tilgodeset, især ved spørgsmål om overenskomsterne.

Derudover er en fagforening også et stærkt fagligt fællesskab, hvor du kan få rådgivning og juridisk hjælp gennem hele dit arbejdsliv.

Skal du have tjekket din løn eller kontrakt, er du blevet opsagt på et usagligt grundlag eller har fået en arbejdsskade, så er det godt at være medlem af en fagforening.

Fagforeningens eksperter yder juridisk bistand og rådgivning til medlemmer om alt fra løn, arbejdstid, ferie, arbejdsmiljø og andre arbejdsrelaterede vilkår.

Overenskomster og fagforeninger hænger sammen

Nogle fagforeninger er overenskomstbærende og bærer derfor OK-mærket. Det betyder, at det er fagforeningen, der har aftalt med arbejdsgiverne, hvor meget du som minimum skal have i timen samt hvilke tillæg for overarbejde og hvor meget pension, der skal indbetales, så du er sikret en ordentlig løn.

Denne aftale kaldes en overenskomst. Kun fagforeninger som FOA, der har aftalt din overenskomst, kan føre din sag i arbejdsretten, hvis der opstår tvister eller uenigheder med arbejdsgiverne. På den måde er fagforeningen med til at sikre dine rettigheder.

En fagforening er en demokratisk organisation, hvor du som medlem har indflydelse på beslutninger og politikker gennem valgte repræsentanter. Det kan fx være når du stemmer om hvorvidt ændringerne af dine løn- og ansættelsesvilkår skal træde i kraft ved fornyelsen af overenskomsterne.

En fagforening har fokus på faget

Som ordet antyder er en fagforening også tæt knyttet til dit fag. De arbejder for at påvirke tilrettelæggelsen af uddannelser, så faget udvikler sig og dine nye kolleger får mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden og kompetencer.

Fagforeningen kan også være din sparringspartner, hvis du ønsker at skifte job eller branche eller blive fagligt stærkere på dit område igennem kurser og efteruddannelse. 

I FOA kender vi dit fag og er dit faglige netværk på velfærdsområdet, både når det gælder offentlige og private arbejdspladser. 

Fagforening eller fagforbund?

Et fagforbund er en sammenslutning af flere fagforeninger. Jo flere fagforeninger, der er samlet i et forbund, des større gennemslagskraft har det også i forhold til den kollektive interessevaretagelse, når forbundet forhandler med arbejdsgiverne.

FOA består af 32 selvstændige fagforeninger.

Find din lokale FOA-fagforening

Til hver fagforening er der også en lokal a-kasse tilknyttet.

Hvad er en a-kasse?

Bliv medlem af FOA

FOA er tæt på dig, hvis du har brug for hjælp. Vi kender dit fag og arbejder for, at du får den uddannelse og anerkendelse, du fortjener.

Kvinde i sosu-uniform