FOAs politikforslag: Erstat au pairs med familiehjælpere

Lovreguleret arbejds- og opholdsopholdsordning for hjælp til børnefamilier skal erstatte au pair-ordningen

At arbejde i en børnefamilie med børnepasning og husligt arbejde er et helt almindeligt arbejde, som skal foregå på ordentlige danske vilkår. Au pair-ordningen har i den sammenhæng nogle grundlæggende begrænsninger, som der bør rettes op på. FOA foreslår derfor, den erstattes med en lovreguleret arbejds- og opholdsordning for hjælp til børnefamilier.

FOA tror ikke, at vi kan afskaffe arbejdet i en børnefamilie med børnepasning og husligt arbejde ved at afskaffe au pair-ordningen. Afskaffer vi au pair-ordningen, kan det godt være, at der bliver sat en stopper for en række filippinske kvinders arbejde i danske børnefamilier. Men det vil ikke sætte en stopper for brug af underbetalt og udenlandsk arbejdskraft. I stedet vil det samme arbejde bare foregå uden klare regler og krav. Der vil være ringere eller ingen beskyttelse af dem, der udfører arbejdet.
Det sagt, så forventer FOA, at det vil være et lille og ganske særligt arbejdsmarked. Efterspørgslen er der, men det vil fortsat være et forholdsvist begrænset antal børnefamilier, der vil ansætte en familiehjælper, der bor hos dem og opbygger et nært forhold til familien. Uanset, om det er et begrænset antal, skal det foregå på ordnede vilkår. Derfor ønsker FOA en gentænkning af ordningen: En ny ordning for at få udenlandsk hjælp til børnefamilier, også fra lande uden for EU/EØS.

Hovedtræk i lovreguleret arbejds- og opholdsopholdsordning for familiehjælper

  • Afgrænsning til, at arbejdsgivere kun kan være børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år, og arbejdet alene børnepasning og husligt arbejde.
  • Løn efter dansk lønniveau baseret på arbejdets karakter med kombinationen af børnepasning og husligt arbejde.
  • Klare arbejdsvilkår, tilsyn og beskyttelsesforanstaltninger, herunder fortsat forsikringer, betaling af rejseomkostninger, krav til lønudbetalinger m.v.
  • Uden de forældede særkrav i au pair-ordningen, til arbejdstagerens alder og privatlivsforhold. De stilles ikke til andre hverken i udlændingeloven eller på det danske arbejdsmarked. Også ud med særkrav til opholdslængde og danskundervisning.
  • Effektiv kontrol med, at disse lovkrav overholdes og efterleves.

FOAs politik på au pair-området. Oktober 2021.