Charlotte Christiansen

Revisor

Foto af Charlotte Christiansen

Øvrige tillidshverv

  • Fællestillidsrepræsentant, Tårnby Kommune