Tina Græsted

Formand

Foto af Tina Græsted

Politiske ansvarsområder

 •  Politisk ledelse, daglig ledelse

 • Generalforsamling og bestyrelsesmøder

 • Bestyrelses – og FTR-seminarer, TR-konferencer

 • Økonomi/bogholderi

 • Information/presse

 • Klagesager

 • Hovedbestyrelsen (næstformand er suppleant)

 • A-kassen, samt A-kassens hovedbestyrelse (næstformand som suppleant)

 • FOA-kongres

 • Regionsbestyrelsen

 • Arbejdsmarkedspolitik/socialpolitik

 • FH Hovedstaden (repræsentantskab og forretningsudvalg)

 • Forhandlings- og Overenskomstsekretariatet

 • Overenskomstforhandlinger generelle og FOA tværgående på KL, RLTN og statens område

 • Overenskomstforhandlinger på det private område

 • Politisk ansvarlig for TR-uddannelserne

 • Lederne 

Faglig karriere:

 • 2020 - :Formand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen
 • 2016: Næstformand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen
 • 2013: Faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen
 • 2009: Fællestillidsrepræsentant-suppleant i Gentofte Kommune
 • 2005: Tillidsrepræsentant  i Gentofte Kommune


Uddannelse:

Social- og sundhedsassistent og akademiuddannet i sundhedspraksis