Susanne Winsløw

Bestyrelsesmedlem

Foto af Susanne Winsløw

Øvrige tillidshverv

Fællestillidsrepræsentant, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Uddannelse

Social- og sundhedsassistent