Lisbeth Glaven

Bestyrelsesmedlem

Øvrige tillidshverv

Fællestillidsrepræsentant, Psykiatrisk Center Glostrup

Uddannelse

Social- og sundhedsassistent