Laila Marie Hansen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Laila Marie Hansen

Øvrige tillidshverv

Fællestillidsrepræsentant, Rigshospitalet

Uddannelse

Social- og sundhedsassistent