Heidi Kelm Jensen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Heidi Kelm Jensen

Øvrige tillidshverv:


Fællestillidsrepræsentant i Rødovre Kommune

Fanebærer


Bestyrelsesudvalg i fagforeningen:

Medlem af OK18-udvalget


Uddannelse:

Social- og sundhedshjælper