Heidi Kelm Jensen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Heidi Kelm Jensen

Fællestillidsrepræsentant i Rødovre Kommune

social- og sundhedshjælper