Klik på videoen og se nogle af fotograf Mark Knudsens billeder fra fagforeningens generalforsamling.

Bølgerne gik højt

Opfattelsen af demokrati blev sat til debat på FOA SOSUs generalforsamling, og to nye hoveder fik plads i bestyrelsen.

Teknikken drillede, så de 300 deltagere i FOA SOSUs generalforsamling den 16. november måtte væbne sig med en del tålmodighed. Men det gik ikke ud over hverken engagementet eller lysten til at gå på talerstolen.

Formand Tina Græsted indledte sin beretning med at rose udsigten fra talerstolen, inden hun vendte blikket den anden vej og så tilbage til det år, der er gået, siden der sidst var generalforsamling.

Et år, hvor manglen på faglærte social- og sundhedsmedarbejdere for alvor er kommet på velfærdssamfundets dagsorden.

”I den nyligt overståede valgkamp fyldte de offentligt ansatte en del. Der var både tale om lønpuljer og flere hænder”, sagde Tina Græsted og kastede et spørgsmål ud til forsamlingen:

”1000 flere hænder - hvor mange mennesker er det? Vi må simpelthen insistere på at det vi mangler, er mennesker. Mennesker med relevante faglige uddannelser. Hvis det bare var hænder, kunne det jo løses med teknologi”.

Krifa på glatis

Da talerstolen blev overladt til forsamlingen, fik Sine Eriksen, formand for seniorklubben, hele salen til at grine af en fortælling om, hvordan hun havde kørt Krifa rundt i manegen, da de ringede og tilbød hende et medlemskab.

”I har ingen forhandlingsret, og I nasser på FOA”, lød Sine Eriksens besked til den overrumplede telefonsælger, der var bakket meget hurtigt ud af samtalen.

Blandt de mange, der efterfølgende var på talerstolen, var Ismail Abu Zahrah. Han kom med en opfordring til at gå på barrikaderne for at få mere i løn og derved flere medarbejdere for at forhindre, at ældreplejen falder sammen.

Formand Tina Græsted erklærede sig enig, men også bekymret.

”Vi vil så gerne op på barrikaderne, men det kræver, at vi er nok. Det nytter ikke noget at strejke, hvis vi er usynlige, fordi der er lige så mange derude, der ikke er medlemmer”.

To forslag

Efter debatten om beretningen og fagforeningens fokus på fastholdelse og rekruttering skulle generalforsamlingen tage stilling til to forslag fra en gruppe tillidsrepræsentanter i Høje-Taastrup, Glostrup, Brøndby og Ishøj kommuner.

Ifølge det ene forslag skal generalforsamlingerne streames, så fagforeningens medlemmer har mulighed for at se med hjemmefra.

Og med det andet forslag ønskede forslagsstillerne at udvide muligheden for at stemme ved personvalg uden at deltage på generalforsamlingen. Det kan i dag ske ved at møde op og brevstemme i fagforeningen indenfor to uger inden generalforsamlingen, men forslagsstillerne ønskede, at der også skal være mulighed for at stemme online.

Begge forslag satte gang i en debat om demokrati.

De, der gik på talerstolen for at bakke forslaget om streaming op, argumenterede for, at det vil styrke demokratiet.

Brith Dorph Josephsen, der var blandt forslagsstillerne, fortalte at hun møder mange, der undrer sig over, hvorfor man ikke kan følge med online.

”De unge skal kunne se, hvad det er, vi snakker om, så de får lyst til at gå med næste gang og selv sige noget. Vi skal få de andre til at blive nysgerrige. Det bliver de kun, hvis de ved, hvad vi snakker om”.

Man skal mærke gnisten

Modstanderne, der blandt andre omfattede en enig bestyrelse, argumenterede omvendt for, at demokrati handler om at være til stede.

”Demokrati er ikke noget, man ser på. Det er noget, man deltager i”, sagde faglig sekretær Eva Lorenzen.

Faglig sekretær Camilla Pedersen var enig. ”Jeg tror ikke, man sidder og ser tre timers generalforsamling, når man ikke kan mærke gnisten. Jeg er bange for, at folk slukker efter en halv time. Den her aften handler om, at vi klapper sammen, griner sammen og flytter meninger gennem en debat”.

En digitaliseret verden

Mads Jürgensen, der senere blev valgt til bestyrelsen, støttede budskabet om, at jo flere, der deltager fysisk i en generalforsamling, jo bedre bliver den, men han støttede alligevel forslaget.

”Vi lever i en digitaliseret verden. Vi skal vise de unge, hvad en fagforening er. Jeg tror forslaget vil gavne vores rekruttering og få flere til at bakke op om vores fællesskab”.

Tina Knak kaldte ligefrem forslaget fantastisk.

”Jeg har været med i over 40 år, og vi bliver færre og færre. Hvis jeg som ung skulle have valgt mellem at få passet børn for at komme i byen en fredag, eller få passet dem onsdag, fordi jeg skulle til generalforsamling, ved jeg godt, hvad jeg ville have valgt”, erklærede hun.

Efter en skriftlig afstemning faldt forslaget med 118 stemmer imod og 89 stemmer for.

Ikke flertal for online afstemning

Forslaget om mulighed for at stemme online ved personvalg fik også bølgerne til at gå højt.

Flere af argumenterne fra debatten om streaming gik igen hos både tilhængere og modstandere, der mente, at forslaget ville henholdsvis styrke eller svække demokratiet.

”Demokratiet er mere end at sætte et kryds på en kandidat”, mente Camilla Pedersen. ”Når man stiller op til en vigtig og betydningsfuld post, skal man have mulighed for at fortælle generalforsamlingen, hvorfor man stiller op, uden at valget er afgjort på forhånd”.

Andre kaldte indstillingen gammeldags og mente, at bestyrelsen så spøgelser, når de argumenterede imod forslaget med advarsler om, at nogle kunne blive presset til at stemme på en bestemt kandidat, hvis der kan stemmes online fra arbejdspladsen.

Selvom der var flertal for forslaget med 101 stemmer for og 76 imod, blev det ikke vedtaget. En mulighed for at stemme online er nemlig en ændring af fagforeningens love og kræver derfor to tredjedeles flertal.

Valg til bestyrelsen

Det efterfølgende valg til bestyrelsen betød goddag til to nye ansigter, idet Mads Jürgensen, København, og Jannie Hagbo, Lyngby-Taarbæk blev valgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem og -suppleant.

I gruppen af faggrupperepræsentanter fortsætter Ismail Abu Zahrah på posten som repræsentant for plejehjemsassistenterne efter kampvalg. Louise Charlotte Bjørneboe Breuner er nyvalgt som repræsentant for social- og sundhedsassistenterne.