$name

Vi har brug for tæt kontakt
 

Fagforeningens formand Palle Nielsen var på besøg i hjemmeplejen på Howitzvej på Frederiksberg
  
Af Ulla Nygaard
  
- Social- og sundhedsmedarbejderne har tabt valget!
Det på trods af valgløfter til vores område. Men kommunerne bliver udsat for flere stramninger i de kommende år, og det kommer vi til at mærke. Mange af de beslutninger, der bliver truffet i Folketinget får betydning for os, sagde Palle Nielsen.

Han frygter, at det frie valg i ældreplejen vil handle om at vælge det offentlige fra, og at fagligheden går fløjten. Mange private firmaer har mest ufaglært arbejdskraft, og det bekymrede formanden.

- Hos os får ufaglærte dog 14 dages oplæring, indskød fællestillidsrepræsentant, Lisbeth Bastholm i debatten, som også kom til at handle om, hvordan ældreplejen er brugt gennem årene til at opsuge langtidsledige, som egentlig ikke var interesserede i arbejdet med ældre.

Men hvordan gøres ældreomsorg attraktivt, så flere vil søge det?
 
I hører fra os
- De penge, som kommunerne har til overenskomstfornyelsen rækker ikke til de høje forventninger, som I og mange andre medlemmer har.

Vi må holde kontakten til hinanden som forhandlingerne skrider frem. I fagforeningen vil vi hele tiden orientere tillidsrepræsentanterne. Til gengæld skal I love at organisere flest muligt før nytår, så alle bliver berettiget til konfliktstøtte.

Palle Nielsen opfordrede desuden til, at engagementet og interessen for overenskomstforhandlingerne blev holdt varm, så fleste mulig kommer til at deltage i afstemningen om resultatet.

Tilbage til infoa nr. 9 - 2007