$name

Ret til job på fuld tid

 
På Herlev Hospital var faglig sekretær Poul Møller på besøg.
Den tidligere sygehustillidsmand havde en nyhed med om retten til fuld tid
 
Af Ulla Nygaard
 
Faglig sekretær Poul Møller indledte dialogen med at fortælle om Trepartsaftalen mellem lønmodtagere, offentlige arbejdsgivere og regeringen.

En aftale, som FOA er godt tilfreds med.
- Vi er godt tilfredse i FOA, fordi aftalen er indgået for at skabe kvalitet inden for vores områder. Et af aftalens mange punkter handler om, at I kan få lov til at gå på fuld tid, når I ønsker det.

Den del af aftalen er netop konkretiseret og betyder, at når en stilling bliver ledig for eksempel på en sygehusafdeling, har medarbejdere på afdelingen ret til at hæve sit timetal til fuld tid. Den ret træder i kraft ved årsskiftet, sagde Poul Møller.
 
Flere muligheder
Trepartsaftalen indeholder en række indsatser for at skabe større kvalitet i blandt andet sundhedsvæsen og ældrepleje. En af dem gælder seniorordninger.

- Det bliver muligt at afprøve nyt, for at holde seniorerne længere på arbejdsmarkedet. Noget af det, der er fremme i debatten, er en landvinding, som pædagogmedhjælperne har opnået, med en uges mere frihed til medarbejdere over 55 år. Tilsvarende vilkår vil mange inden for sygehusområdet gerne have, sagde Poul Møller.

Han var tilfreds med, at der er sat midler af i Trepartsaftalen til at realisere seniorordninger, der kan fastholde medarbejdere og i øvrigt skabe højere kvalitet i den offentlige sektor. Han pointerede, at det gav luft ved overenskomstfornyelsen til at satse hårdt på medlemmernes førsteprioritet: Mere i løn.

Tilbage til infoa nr. 9 - 2007