$name

OK-08 og medlemsorganisering
 

af formand Palle Nielsen

Fagforeningen har afviklet den årlige ge­neralforsamling i Brøndbyhallen. Generalforsamlingen besluttede, at fagforeningen skal have to fokusområder i den kommende generalforsamlingsperiode.

- OK-08 og medlemsorganisering. Vi har tidligere haft flere fokusområder, men er enige om, at det er vigtigt vi signalerer, hvor vores hovedindsatsområder skal ligge, og hvor ressourcerne først og fremmest skal bruges.
 
OK-08 kræver alles opmærksomhed det næste års tid. Der er udvekslet krav med arbejdsgiverne, og forhandlingerne er så småt gået i gang. Men i øjeblikket er al opmærksomhed rettet mod vores ho­vedkrav om 5.000,- om måneden mere i lønningsposen til lavtlønnede kvindefag inden for pasning, sundhed, pleje og omsorg.

Arbejdsgiverne har ik­ke de penge, dette kræ­ver. Så der skal ekstra penge til fra politikerne på Christiansborg. Fogh vil ikke, og han ønsker ikke at inddrage spørgsmålet i det nye regeringsgrundlag.

Men der er et politisk flertal uden om regeringen, som er indstillet på, at der skal findes en pose penge, som kan kanaliseres ind på forhandlingsbordet. Det er simpelthen en forudsætning for, at en ny overenskomst kan komme i hus.

Fagforeningens overenskomstudvalg følger slagets gang og vil sikre, at alle løbende bliver orienteret om udviklingen i forhandlingerne.

Jeg skal kraftigt appellere til, at alle følger og drøfter overenskomstforhandlingerne på arbejdspladserne. Politisk ledelse står til rådighed og deltager meget gerne i møder i klubber og på arbejdspladser.

Et overenskomstresultat, hvordan det end bliver til, vil blive fulgt op af en række medlemsaktiviteter, hvor vi får mulighed for at drøfte indholdet og konsekvenser. Herefter vil der blive lagt op til endelig evaluering på næste års generalforsamling.
 
Medlemsorganisering skal indtænkes i alle vore aktiviteter. Der er alt for mange, som slet ikke er medlem af en fagforening. Der er desværre også nogle, som har et andet tilhørsforhold, selv om det kun er FOA, der har forhandlingsretten.

OK-08 og det store medlemsengagement, der har været det sidste halve års tid, er det bedste udgangspunkt for at forklare alle, hvor vigtigt det er at være med i fællesskabet. Det er fællesskabet, der skal bære vore krav igennem.

Det er FOA der har forhandlingsretten og det er ikke rimeligt at nogle kører på "frihjul" og sam­tidig få del i de resultater fagforeningen, forhandler hjem for medlemmerne.

Medlemsorganiseringsarbejdet vil blive tilrettelagt i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Til næste års generalforsamling skulle vi gerne kunne se et positivt resultat af indsatsen.
 
Tak for den gode debat på generalforsamlingen.

Tilbage til infoa nr. 9 - 2007