$name

Kampvalg til bestyrelsen

 
Til posten som 2. suppleant var der mere end én kandidat, og den skriftlige afstemning viste næsten dødt løb mellem de to kandidater
 
Kun to stemmer skilte sygehjælper Kisser Maak fra Herlev Hospital og social- og sundhedshjælper Maria Grøndal fra Gladsaxe Kommune i valget til posten som 2. suppleant til bestyrelsen.

Sygehjælperen fra Herlev, Kisser Maak, fik 140 stemmer og vandt valget. Kisser Mark er fællestillidsrepræsentant for sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere på Herlev Hospital gennem fem år.

Maria Grøndal fik 138 stemmer og blev en stærk nummer to. Hun er fællestillidsrepræsentant i Gladsaxe Kommune.
 
Ingen overraskelser
Valgene til bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen foregår både før og under selve generalforsamlingen. Derfor skal opstillingen af kandidater været afsluttet før selve generalforsamlingen.

I år havde 14 medlemmer været forbi fagforeningshuset på Godthåbsvej for at afgive deres stemme på én af de to kandidater til 2. suppleantposten.

Ved stemmeafgivelsen 140-138 var desuden 10 blanke stemmer og én ugyldig.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg havde ingen modkandidater, og blev derfor alle genvalgt.

Det gælder fagligsekretær Jonna Abrahamsen, som blev genvalgt for sidste gang. Jonna fylder 65 år om knapt to år og skal til den tid forlade bestyrelsen. Hun har været i bestyrelsen i 26 år.

Tage Christensen blev genvalgt for en ny periode, og det bliver også hans sidste på grund af alder. I FOA Social- og Sundhedsafdelingen i København har man fireårige valgperioder.

Genvalgt blev også faglig sekretær Ulla Johansen, bestyrelsesmedlem Lisbeth Glaven og bestyrelsesmedlem Charlotte von Mehren.

Pia Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant. Heidi Kelm Jensen blev nyvalgt som fanebærersuppleant.
 
Valgt til fagråd

Ordinært medlem  Social- og sundhedsassistent        Connie Houman 
Suppleant     Social-og sundhedsassistent       Gerd Hansen 
Ordinært medlem   Social- og sundhedshjælper  Pia Kristensen 
Suppleant   Social- og sundhedshjælper          Susanne Rytter Nielsen 
Ordinært medlem    Sygehjælper     Vivi Lone Andersen 
Suppleant   Sygehjælper  Kirsten Brockfeldt 
Ordinært medlem    Plejehjemsassistent  Jean Petersen 
Suppleant Plejehjemsassistent  Ismail Lutfi Said 
Ordinært medlem    Plejer   Jytte Andreasen 
Suppleant   Plejer          Søren Peitersen 
Ordinært medlem    Beskæftigelsesvejleder Gullmaj M.V. Lindemann 
Suppleant   Beskæftigelsesvejleder                 Mariann Just Sonne 
Ordinært medlem    Hjemmehjælper   Ole Refsgaard 
Suppleant  Hjemmehjælper   Gitte Andersen
Ordinært medlem    Neurofysiologiassistent    Anita Bak Johansen 
Suppleant    Neurofysiologiassistent    Tove R. Jacobsen
                                                 
                                      
Tilbage til infoa nr. 9 - 2007