$name

I finnernes fodspor

 
Generalforsamlingens største klapsalver gik til sundhedspersonalet i Finland, som er kommet igennem med lønstigninger på op til 28 procent over fire år
 
- Det lægger et stort pres på politikerne på Christiansborg, at det er lykkedes vores kolleger i Finland at opnå lønforbedringer på 22-28 procent over de næste fire år.

Truslen om jobflugt fik parterne i Finland til at opnå enighed i ellevte time, sagde Palle Nielsen i sin beretning. Han tilføjede, at offentligt ansatte er i oprør ud over det me­ste af Europa.

- Der er ikke tale om nogen samlet og koordineret kamp, men om en general utilfredshed med løn- og ansættelsesvilkår og forringede pensionsvilkår.

Palle Nielsen tolkede Anders Fogh Rasmussens udtalelser i radioen samme dag om den økonomiske ramme til overenskomstfornyelsen, som en opblødning fra tidligere, hvor statsministeren har afvist at gøre rammen større.

- Fogh ved godt, at der skal findes en løsningen for at undgå en storkonflikt, sagde Palle Nielsen.
 
Godt forberedt
Palle Nielsen sagde videre, at FOA Social- og Sundhedsafdelingen ligesom resten er FOA er godt forberedt til at håndtere udviklingen i overenskomstforhandlingerne.

Der arbejdes på højtryk med at organisere alle på arbejdspladserne, så alle får ret til konfliktstøtte. Der er tilrettelagt uddannelsesforløb for tillidsfolk, så de hele tiden er i stand til at kommunikere med medlemmerne, når situationen ændrer sig.

Også udtagelsen af arbejdspladser til konflikt ligger i gode hænder i forbundet. Arbejdspladser udtages i samarbejde med de øvrige forbund, så en eventuel konflikt bliver mest effektiv.
 
Det gælder uanset om FOA skal ud i konflikt alene eller med det øvrige kommunal og regionale område.

- I kommer ikke til at ligge på den lade sig. Vi forventer, at I også er aktive og medlevende imens I følger, hvor langt forhandlingerne er fra målstregen.
 
I offensiven
Palle Nielsen var desuden inde på Folketingsvalget og dets konsekvenser. Han fremhævede, at kommunerne ikke slipper for regeringens spændeskruer. Kommunerne vil i stigende grad opleve, at de ikke kan levere den nødvendige service og velfærd, sagde han.

- Det vil vi kæmpe imod. Derfor skal vi forberede en offensiv, når der indgås en ny økonomiaftale mellem kommunerne og den nye finansminister i 2008.

Palle Nielsen fremhævede Trepartsaftalen, som handler om uddannelse, arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere ikke mindst i sundhedssektoren og ældreplejen.

På mange områder mangler aftalen endnu at blive konkretiseret, blandt andet om, hvordan 600 millioner kroner skal anvendes til at fastholde seniorerne længere på arbejdsmarkedet. Den del skal forhandles sammen med overenskomsterne.
 
Oprustning
I debatten om beretningen opfordrede fællestillidsrepræsentant i Køben­havns kommune, Charlotte von Mehren til at være med, for at få alle ind i FOA før en eventuel konflikt.

- Det er FOA og ingen andre, der forhandler for os. Derfor skal vi have dem alle sammen over til os, sagde hun.

Fællestillidsmands i Lyngby-Taarbæk Kommune, Kim Vesselgaard min­dede om, hvordan procentvise lønstigninger virker.

- Det er altså mere værd at få tre procent i stigning af 50.000 kroner end af 18.000 kroner, sagde han.

Mari-Ann Petersen, fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommune var glad for de klare tilkendegivelser i beretningen.

- Vi har en god og aktiv fagforening. Det fællesskab skal vi bruge. Vi er parate til at slås for at få ekstra midler til overenskomstfornyelsen, for det, der er sat af, rækker til 3,1 procent eller 600 kroner mere om måneden, eller 1.800 kroner over tre år.

Vores store lønefterslæb hænger ikke sammen med, at vores arbejde er noget af det vigtigste for at få velfærd.

Mari-Ann Petersen tilføjede, at der er rigeligt råd til et velfærdsløft med flere hænder og mere i løn til medarbejderne.
 
Hænderne findes
Jean Petersen, tillidsrepræsentant på plejehjemmet Kirsebærhaven i Valby sagde, at det ikke er nødvendigt at hente udenlandsk arbejdskraft for at få flere hænder i plejen.

- Hænderne er der allerede, for eksempel blandt etniske minoriteter, men det kalder på jer. Tag et etnisk minoritet i hånden på arbejdspladsen.

Det hjælper integrationen og det fastholder. Det gælder uanset om det er Jean fra Malawi eller en mand fra Jylland.

Marianne Jensen, fagforeningens næstformand, var nødt til at udtrykke sin stolthed over det sammenhold, hun fornemmede.

- Det kommer til at give os mere indflydelse. Vores faggruppers betegnelser bliver nævnt i medierne, når områderne behandles.

Det har medlemmerne skabt i kraft af den store aktivitet i forsommeren. Jeg er så stolt af at være medlem af denne fagforening, sagde hun.

Tilbage til infoa nr. 9 - 2007