$name

I dialog med medlemmer 
 

Igennem to uger har FOA Social- og Sundhedsafdelingen haft kontakt til medlemmer og kommende medlemmer på arbejdspladser - ligesom alle andre FOA-afdelinger i det ganske land. Stemningen er god og sanserne skærpet
 
Af Ulla Nygaard
 
De kunne godt have tænkt sig spræng­­fyldte lokaler til møderne på de 14 udvalgte arbejdspladser i ho­ved­stads­området.

Men sådan var det ikke alle steder, hvor faglige repræsentanter fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen i København mødtes med medlemmer, for at få en dialog om det, der rører sig: Lønnen, arbejdsmiljøet, de få hænder, sommerens strejker og demonstrationer, 2. oktober, valget og overenskomstfornyelsen - blandt andet.
 
Hvad med jeres pauser
På plejecenter Broparken i Rødovre kommune mødtes to faglige sekretærer med medlemmerne. Det var Ulla Johansen, som har ansvaret for kommunerne rundt om København, og Tage Christensen, som er ansvarlig for arbejdsmiljøet.

- Og hvordan er det med jeres 29 minutters pauser her. Holder I dem?
Tage Christensen gik i konkret dialog efter en gennemgang af de helbredsskader, som rent statistisk sætter social- og sundhedsfolket i en trist førerposition.
 
Hvis der bliver strejke
Ulla Johansen gennemgik både trepartaftalen og forløbet af overenskomstforhandlingerne, og tilkendegav, at Rødovre Kommune kunne blive et af de områder, der bliver udtaget til strejke, hvis forhandlingerne med arbejdsgiverne bryder sammen.
 
Aldrig tidligere har FOA oprustet så tidligt til konflikt. Men forhandlin­gerne denne gang er specielle - ikke mindst efter medlemmernes røre i sommer med strejker og demonstrationer.

- Forventningerne er tårnhøje, og det ser ud til at blive svært at gøre medlemmerne tilfredse. Derfor er det vigtigt, at I følger med, og at I giver jer til kende, når der skal stemmes.

Vores arbejdsgivere har tidligere drillet os med, at medlemmerne jo stemte ja til resultatet, sagde Ulla Johansen.

Hun tilføjede, at FOA Social- og Sundhedsafdelingen i København er FOA's største afdeling, men har den laveste stemmeprocent til overenskomsten.
 
Den 27. er sidste frist
Hvis overenskomstforhandlingerne går i hårdknude og der bliver konflikt, betaler FOA konfliktstøtte til sine medlemmer.

Det gælder også, hvis arbejdsgiverne sender medarbejderne i lock out. Men for at få konfliktstøtte, skal man være meldt ind i FOA inden årsskiftet.

- Det er senest 27. december på grund af helligdagene, fremhævede fællestillidsrepræsentant i Rødovre, Heidi Kelm Jensen.

Hun har været ude med dette budskab på alle kommunens arbejdspladser i samme 14 dags periode, som dialogmøderne fandt sted.

Tilbage til infoa nr. 9 - 2007