$name

Fortsætter kampen for mere i løn og flere hænder

 
Generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen vedtog en politisk udtalelse:
 
Privatiseringens fortalere vandt gan­ske vist valget, og vi fik ikke Danmarks første kvindelige statsminister. Men det er en skrøbelig sejr.

Vi har ikke givet op. Vi er parate til at fortsætte kampen.

Den offentlige sektor står i de kommende år overfor historisk store udfordringer. Den borgerlige regering spiller hasard med vores velfærd. Vi vil være regeringens vagthund og udstille konsekvenserne af den førte politik.

Mangel på hænder i social og sundhedssektoren kræver en højnelse af fagets status, et bedre arbejdsmiljø og en væsentlig højere løn. Vi kræver mandeløn til kvindefag. Kun en forbedring af løn og arbejdsforhold vil kunne fastholde og rekruttere personalet til den offentlige sektor.

Vi opfordrer regeringen til at følge intentionerne i sommerens aftale mellem LO, arbejdsgiverne og regeringen og skabe en samlet plan for udvikling af den offentlige sektor.

Udvidet adgang til voksenelevløn, øget mulighed og rettighed til fuldtid, autorisation til social- og sundhedsassistenterne kombineret med øget optag på social og sundhedsskolerne udgør sammen med forbedringer af løn og arbejdsforhold de centrale søjler i udviklingen af den offentlige sektor.

Vi opfordrer kraftigt regeringen til at give et ekstraordinært lønløft til de lavest lønnede kvindefag ved overenskomstforhandlingerne. Vi har konstateret, at der er et alternativt flertal, der vil sikre kvindefagene. Hvis ikke politikerne har forstået budskabet - Nu er det nok! - så venter en konflikt forude.

Den katastrofale personalemangel skaber en nedadgående spiral, hvor de tilbageværende ansatte presses stadig hårdere med efterfølgende stigende sygefravær, stress og flugt fra sektoren. Den negative spiral skal stoppes nu.

Vi fortsætter kampen for mere i løn, flere hænder og kampen for et bedre arbejdsmiljø.
Vi fortsætter kampen for et alternativ til den borgerlige regering.

Tilbage til infoa nr. 9 - 2007