$name

Tættere ledelse skal give mindre sygefravær

 
Socialforvaltningen åbner mulighed for, at medarbejderne kan beholde deres brugere på henholdsvis handicapområdet og i psykiatrien. I et udspil vil man have mere ledelse
 
- Situationen er ikke på plads endnu, men vi bevæger os fra katastrofe til noget, der er mere spiseligt, siger fællestillidsrepræsentant på social­området i København, Jens Flyvholm om krisen på handicapområdet og i psykiatrien.

Ifølge et oplæg fra socialforvaltningen bibeholdes opdelingen af borgerne, så de får hjælp af personale, der er specialuddannede til at varetage opgaverne inden for henholdsvis psykiatrien og handicapområdet.

- Københavns Kommune ligger ret dårligt i sygefraværsstatistikken, når den sammenligner sig med seks andre store kommuner.

Det vil forvaltningen gøre noget ved, men har ændret det oprindelige forslag om sammenlægning. Det nye forslag er en struktur med tættere ledelse.

Man tror, at det vil ændre på sygefraværet. Ligeledes mener forvaltningen, at mere ledelse kan samle de bedste erfaringer fra de forskellige teams inden for psykiatrien, så der opnås rationaliseringer, siger Jens Flyvholm.

Først på et møde 7. november skal socialudvalget i Københavns Kommune tage stilling til det nye udspil fra forvaltningen.

- Politikerne skal ikke regne med, at en omlægning giver besparelser lige med det samme. Måske ikke det første år. Det koster at omstrukturere, siger fællestillidsrepræsentanten.
 
Vi ser tiden an
Mette Walther er tillidsrepræsentant for medarbejderne i psykiatrien på Nør­rebro. Hun siger om det nye udspil fra forvaltningen, at medarbejderne har gjort indsigelser.

- Vi fratages det tætte samarbejde med andre faggrupper i voksen­team­et og vi får lederstillinger, som vi ikke har bedt om og ikke ønsker. Vi er gode til at klare arbejdet selv i vores teams.

Men nu må vi vente og se det endelige udspil, og derefter vente på, hvordan politikerne reagerer den 7. november, siger Mette Walther.

Medarbejdernes opsigelser er fortsat gældende.
- Vi var nødt til at reagere på den hårde måde, for vi blev ikke lyttet til. Det var først, da vi havde sagt op, at der blev lyttet til os, siger talskvinde fra strejken, Pernille Strange Hansen.

Tilbage til infoa nr. 8 - 2007