$name

OK 08 - konflikt?
 

OK-08 er dødsdømt på forhånd - fuld kurs mod storkonflikt.
 
af formand Palle Nielsen

Sådan ser Mandag Morgen på de offentligt ansattes mulighed for at indgå ny overenskomst fra 1.4.2008. Det samme har enkelte arbejdsgiverrepræsentanter og en række "kloge" arbejdsmarkedsforskere på forskellig vis givet udtryk for.

Vi går ikke efter en konflikt. Vi bruger først og fremmest kræfterne på at nå et resultat, der giver vore medlemmer et lønløft på kr. 5.000,- om måneden i løbet af den næste overenskomstperiode.

Vi har en forventning til, at de ansvarlige politikere på Christiansborg lever op til de mange tilkendegivelser om mere i løn til vore faggrupper inden for blandt andet børnepasning, området for udviklingshæmmede, ældrepleje og sygehusvæsen.

Altså, at der fra politisk side leveres en ekstra pose penge udover de penge, der ligger i de økonomiske rammer, kommunerne og regionerne har at gøre godt med ved forhandlingsbordet.

Fagforeningen og forbundet tager selvfølgelig de mange meninger om en eventuel konflikt meget seriøst. Derfor er vi allerede i gang med det forberedende arbejde til en eventuel konflikt. Blandt andet har hovedbestyrelsen i forbundet truffet beslutning om konfliktunderstøttelse.
 
Det er besluttet, at de medlemmer, der tages ud i en konfliktsituation, får fuld dækning for løn, pension og ferietillæg mv., fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.
 
Men det er samtidig besluttet, at for at få konfliktunderstøttelse skal man være meldt ind i fagforeningen senest 31. december 2007.

Er man meldt ind senere, så kan der ikke udbetales konfliktunderstøttelse, hvis man skal i strejke eller i konflikt for eksempel i maj måned.
Det gælder selvfølgelig ikke for dem, der bliver nyansat efter januar 2008.
 
Så derfor en kraftig anbefaling:
 
Nu skal fællesskabet og solidariteten bestå sin prøve - de næste måneder skal vi overbevise de af vore kolleger, som ikke tidligere har fundet det nødvendigt at være en del af fællesskabet, at kampen for mere i løn, kampen for flere hænder og kampen for et bedre arbejdsmiljø er en fælles sag, som kæmpes gennem medlemskab af FOA Social- og Sundhedsafdelingen.
 
Det konfliktforberedende arbejde fortsætter i de kommende måneder. Efterhånden, som der bliver truffet beslutninger vil de berørte - medlemmer og tillidsrepræsentanter - blive inddraget.
 
Fagforeningens overenskomstudvalg vil løbende tage initiativer til aktiviteter for at holde alle til "ilden" så længe forhandlingerne pågår.

Derudover skal jeg kraftigt anbefale alle til løbende at følge og drøfte forhandlingerne på arbejdspladserne.

Desuden anbefales det, at man følger forhandlingerne på forbundets og fagforeningens hjemmesider.

Vi skal huske på, at i sidste ende er det medlemmerne, der skal tage stilling til et forlig.

Tilbage til infoa nr. 8 - 2007