$name

Færre penge til færre ældre 

 
Københavns Kommune justerer servicen på ældreområdet med 89,5 millioner kroner
i nedadgående retning. Man forventer 1.100 færre folkepensionister i 2008 i forhold til i år
 
Af Ulla Nygaard
 
Nedskæring eller bare justering? I nøgne tal får ældreområdet færre penge i København til næste år. Men det skyldes ifølge kommunen, at der bliver færre ældre over 65 år. Antallet af folkepensionister vil falde med 1.129 personer fra 55.786 til godt 54.657, skønner man.

- Den samlede reduktion på 89,5 millioner kroner ligger fast. Heri indgår den såkaldte "demografitilpasning".

Det politiske udvalg har endnu til gode at beslutte, om det er et ple­jehjem, der skal nedlægges, eller pen­gene kan skaffes på anden måde, siger fællestillidsrepræsentant i hjemmeplejen, Mari-Ann Petersen. I løbet af efteråret bliver det besluttet, hvordan besparelserne skal udmøntes.
 
Mindre forebyggelse
I Hovedsamarbejdsudvalget har tillidsrepræsentanterne rejst kritik af en omlægning af de forebyggende hjemmebesøg til byens +75 årige. Borgere, der i forvejen får hjælp fra kommunen, vil ikke længere få tilbudt forebyggende besøg.

- Det har man en forestilling om, at social- og sundhedshjælperen kan klare. Men det er hun jo ikke uddannet til. Det er typisk sygeplejersker og sam­menlignelige faggrupper, der varetager de forebyggende besøg, siger Mari-Ann Petersen og tilføjer, at kommunens idé harmonerer dårligt med regeringens nye ældrepolitik, der har vægt på forebyggelse.

- Skærpet visitation på maden er et af spareforslagene. Det harmonerer også dårligt med mere forebyggelse, siger fællestillidsrepræsentanten.
 
Få får hjælp
Det samlede budget på sundheds- og omsorgsområdet er 5,1 milliarder kroner, knapt en femtedel af hele kommunens budget. Men de færreste ældre i København modtager hjælp.

Under halvdelen af de ældre over 80 år modtager hjemmehjælp, og det gør kun godt tre ud af 20 københavnere i alderen 65-79 år, viser budgetkataloget.

Der leveres mange ydelser til ældre - næsten lige så mange som der er folkepensionister. Men tallet dækker over, at ældre, der får hjælp, får mere end én ydelse.

I 2008 er budgetteret med 18.500 visitationer, altså den administrative tildeling af hjælpen. 13.500 forventes at skulle have praktisk hjælp, 8.500 at behøve sygepleje, 8.000 personlig pleje, mens 6.000 vil være omfattet af vaskeordning, 5.000 af indkøbsordning og 4.000 vil få bragt mad ud.
 
Løft af lavtuddannede
Der er afsat ti millioner kroner til ekstraordinær efteruddannelse af især lavtuddannede. En ny klippekort­model, som blev indført i 2007, giver mulighed for tre kurser, og når de er gennemgået, får man et såkaldt Scoop-bevis på sin opkvalificering. Scoop-beviset udløser et løntrin, ca. 4.000 kroner i årsløn. Kurserne skal aftales med arbejdspladsen på den årlige MUS-samtale.

- Vi er glade for ordningen, for vi har et kæmpemæssigt efterslæb i efteruddannelsen, siger Mari-Ann Petersen.
 
(Læs også sundhedsborgmesterens
budgetkommentar side 6)

Tilbage til infoa nr. 8 - 2007