$name

Andre øjne på sommerens strejker

 
Professor Henrik Holt Larsen er forsker i det offentlige arbejdsmarked på Handels­højskolens Institut for Organisation. infoa har i dette interview bedt ham vurdere strejkernes betydning for overenskomstforhandlingerne
 
Af Ulla Nygaard
 
- Forløbet har været højst utraditionelt, men det skabte en tiltrængt opmærksomhed, siger Henrik Holt Larsen om forsommerens strejker i ældresektoren.

Hvordan kan dette røre kanaliseres videre til konstruktive forbedringer?
Det er jo paradoksalt, at det offentlige varetager nogle af samfundets vigtigste opgaver, men at offentlige arbejdspladser og offentligt ansatte har meget lav status.

Der er skabt nogle helt urimelige fordomme blandt andet i medierne om, at offentlige arbejdspladser er ineffektive, støvede og fulde af brok. Det står i skrigende kontrast til, at offentligt ansatte leverer velfærd, sikrer liv og helbredelse, leverer undervisning og omsorg osv.

Forårets aktioner har måske viklet os ud af denne fordom. Jo vigtigere et job betragtes, jo højere løn er man også villig til at betale.
 
Styrk selvværdet
Hvordan kanaliseres den store politiske bevågenhed og gode politiske vilje til konkrete lønningsstigninger i blandt andet ældresektoren?

Der er skabt en åbning, men adel forpligter, og nu skal de faglige organisationer finde en effektiv, fremadrettet og moderne strategi. Hold fast i, at I leverer nogle af samfundets vigtigste opgaver, og at det skal anerkendes og betales.

Styrk medarbejdernes kompetenceudvikling, for jo dygtigere medarbejderne er, jo mere afhængig er arbejdsgiveren, og jo mere er han villig til at betale.

Styrk medlemmernes opfattelse af, at de leverer en vigtig arbejdsindsats og skal være stolte af den. Det betyder, at den faglige organisation skal undlade at spille en gammeldags rolle, hvor tillidsfolk løfter pegefingre og påpeger overtrædelser af regler og aftaler.

Det er vigtigt at udvikle tillidsrepræsentanterne, for ingen faglig organisation er stærkere end dens tillids­valgte - og her er meget stor forskel! Vi har fremragende tillidsrepræsentanter, som tager et væsentligt ansvar for, at arbejdspladsen fungerer, men vi har også snæversynede tillidsrepræsentanter, der kun kender ordet Nej.
 
Moderne lønkamp
Hvad kan tillidsrepræsentanter stille op i situationen? Overfor deres kolleger, som er stillet store lønstigninger i sigte? Og overfor lokal ledelse, som gerne vil fastholde og rekruttere medarbejdere?
De skal føre en moderne lønkamp, hvor det er medarbejdernes kompetence og engagement, der åbner pengepungen.

De skal stoppe unødigt brok på arbejdspladsen, og det er ikke nødvendigvis let, for mange offentlige arbejdspladser er fuld af nedrakning og mavesur opfattelse af livet.

Brok er udtryk for demokrati, ytringsfrihed og højt til loftet, men det er også dét, der gør, at offentligt ansatte ofte ikke er stolte af det, de udfører.

Det står i skærende kontrast til, at de leverer nogle af samfundets vigtigste ydelser. Vær stolt af det. Sig "vi" og "os" om arbejdspladsen, frem for at rakke den ned og sige "dem".
 
Værn om traditionen
Hvilke alliancer kan der skabes mellem ledelse og medarbejdere?
Det er kendetegnende for velfungerende arbejdspladser i det offentlige, at ledelse og medarbejdere arbejder meget tæt sammen.

Skandinavisk ledelse er involverende og giver ansvar til medarbejdere, som er parate til at modtage ansvaret. Tillidsrepræsentanterne er det kit, der binder det hele sammen. Det er en mere end 100 år gamle tradition for dialog, involvering og medbestemmelse, som vi skal værne om.

Hvilke alliancer kan der skabes mellem lokalpolitikere og medarbejdere/ledere?
Først og fremmest skal politikere interessere sig for det "produktions­apparat", de står i spidsen for. Ofte har de slet ikke forståelse for, at de leder en organisation, og at dennes styrke hæn­ger sammen med kvaliteten af medarbejderne.

Alle politikernes løfter om god hjemmehjælp, ansvarlig sagsbehandling og kompetent undervisning kan kun indfries på én måde, nemlig ved at erkende, at disse kvaliteter leveres af de ansatte.
 
Genveje til løn
Hvordan kan forbund og forhandlingsparter involveres - hvis overhovedet - uden at der bliver tale om "indblanding i overenskomstforhandlingerne"?

- Det tror jeg da ikke, at de kan. Men på sin vis var forårets aktioner jo også indblanding i overenskomstforhandlingerne. Der blev forhandlet løn i demonstrationsoptoget, så at sige.

Men en moderne organisation erkender, at den korteste genvej til lønforbedringer faktisk kan være andre ting, f.eks. kurser, uddannelse, jobudvikling og forbedring af det omdømme, som arbejdspladsen og faggrupperne har.

Tilbage til infoa nr. 8 - 2007