$name

Vi skal tale omhøjere grundløn
 

- Vores fag er et godt fag, hvis man vil have med mennesker at gøre, men vores løn er alt for dårlig, siger social- og sundhedshjælper, tillidsrepræsentant i hjemmeplejen i Rødovre Kommune, Susanne Anita Rasmussen
 
Af Ulla Nygaard
  
Den store bevågenhed i medierne om ældreplejen og hospitalerne sætter fokus på social- og sundhedsmedarbejdere. Det er både godt og skidt, fordi signalerne er mange og nogle gange modstridende.

- Jeg går ud fra, at vi bliver rigtig mange tillidsfolk på mødet, og jeg håber, vi får talt løn og får bekræftet, at det er grundlønnen, vi skal have op ved overenskomstforhandlingerne. Sådan var det også sidst, men vi skal have mere denne gang, siger Susanne Anita Rasmussen.

Hun har været tillidsrepræsentant i syv år, og før det også sikkerhedsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i MED-udvalg i Rødovre Kommune. Hun følger godt med i den offentlige debat, men det går ind imellem stærkt.

- Jeg håber at få et klart svar om regionernes udmelding. Dansk Regioner ønsker at udsætte overenskomstforhandlingerne i et år, fordi der ikke er penge til at indfri kravene til ny overenskomst. Hvad siger forbundet til det? Det er jeg usikker på, om man hopper med på, og det vil jeg gerne have svar på, siger tillidsrepræsentanten fra Rødovre.

Hun skal sammen med seks andre FOA-tillidsfolk fra hjemmeplejen i Rød­ovre til tillidsmandsmødet, og hun forventer at få en uddybede forklaring på, hvorfor forbundsformand Dennis Kristensen gik fra posten som formand for KTO - det samlede kommunale forhandlingsorgan.
 
Godt med i Rødovre
Susanne Anita Rasmussen har arbejdet i Rødovre Kommune i 13 år. Hun var tidligere i hjemmeplejen i Københavns Kommune og før det var hun køkkenassistent på Rigshospitalet. I alt i 26 år på en FOA-arbejdsplads.

- I Rødovre ønsker medlemmerne højere løn, og når vi går dem på klin­gen er det grundlønnen, de vil have op. Vi er også glade for kvalifikationsløn, for den kan de ikke tage fra os igen. Desuden er der et ønske om mere pension i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Susanne Anita Rasmussen oplyser, at der var forhandlinger med Rødovre Kommune i foråret om de lokalmidler, der lå til forhandling i overenskomsten. Det har givet mere i løn til langt de fleste medarbejdere.

- Jeg tror, at vi ligger nogenlunde på gennemsnittet i hovedstadsområdet. Det er jo vigtigt, at vi ligger godt, så folk bliver hos os.

Hun mener, at arbejdsgiveren, Rød­ovre Kommune, har godt blik for fremtidens medarbejdersituation.

- Vi holdt virksomhedskonference i foråret om netop rekruttering og fastholdelse. Ud over lønnen handler det jo også om at have gode vilkår i arbejdet. Det synes jeg, at vores ledelse er opmærksom på. Blandt andet talte vi sundhedspolitik, siger Susanne Anita Rasmussen.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007