$name

Var mentor for afrikaner i Danmark

 
- Vigtigt at tage stilling og vise holdning, siger social- og sundhedsassistent Helle Hansen, som var mentor igennem et år. - Jeg lærer også nyt og får nedbrudt fordomme, som bygger på manglende viden
  
Af Ulla Nygaard
  
Helle Hansen har fulgt en afrikansk kvinde under uddannelse til social- og sundhedsassistent igennem et år. Hun meldte sig som mentor efter at have læst om, at elever med udenlandsk baggrund havde brug for en mentor, mens de var under uddannelse.

- Man kan ikke redde hele verden, men man kan bidrage. Jeg tror på at handle i det små, og det at være mentor er mit bidrag, siger Helle Hansen, som blev matchet med sin mentee - en elev - på Social- og Sundhedsskolen i Brøndby. Hun henvendte sig på opfordring og på efterlysning.

- Min opgave var at støtte hende fagligt, og selvfølgelig hjælpe med sproget. Det faglige var hun god til, for hun er uddannet sygeplejerske og har arbejdet som sygeplejerske i USA. Men det accepterer vi jo ikke i Danmark, så hun måtte tage uddannelse på ny. Jeg skulle støtte og skubbe på med opgaverne.
 
Trist behandling
Helle Hansen oplevede, at den dygtige mentee ofte trak sig i gruppearbejdet på skolen. Ikke så meget på grund af sprogvanskeligheder, mere på grund af stemningen i gruppen.

- Man er meget afhængig af sin gruppe, sådan som uddannelsen er bygget op. Min mentee var forholdsvis god til dansk og hun havde en stor viden, men hun fik nogle stød, hvis hun kom for godt i gang.

Heldigvis havde hun en god lærer, som støttede hende og bakkede op, men de andre elever var ikke søde ved hende.

Helle Hansen har selv oplevet, mens hun var under uddannelse, at der blev talt grimt til fremmede, uden der blev grebet ind fra underviseren.

- Jeg har oplevet nogle rigtig beskidte udfald overfor fremmede elever på mit eget hold på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det skyldes mangel på dannelse, mangel på pli og indlevelsesevne, og det er rigtig trist.

Jeg synes, at Social- og Sundhedsskolerne har en opgave i at lære sine elever, hvordan man omgås andre mennesker, uanset om det er en fremmedsproget kollega eller det er en kørestolsbruger, som man skal hjælpe på toilettet. God omgangstone er vigtig.

Faktisk bør skolerne vurdere om eleverne er egnede til at arbejde med mennesker, mener jeg.

Helle Hansen siger videre, at hvis skolerne gør mere ud af etik i arbejdet med mennesker, vil det smitte af på arbejdspladserne. Også her mener hun, at en debat om holdninger og etik er tiltrængt.
 
Eleven siger til
Som mentor skal man have øje for de behov, menteen har, siger Helle Hansen.
- Man skal være parat til at give, og man kan sagtens møde nogle andre behov, end dem, man troede, eleven havde.

Det handler om at være åben og støtte, når der er noget, menteen har brug for. Man skal ikke tage over, det er ikke værdigt.

Helle Hansen fik som mentor meget viden om sin mentee og dennes kulturelle baggrund.
- Man får revideret sin opfattelse af andre kulturer hen ad vejen, fordi man får ny viden. Det er det store plus ved at være mentor. Man får meget for­ærende, men det kræver også, at man vil give af sig selv.

Helle Hansen er ikke mentor for tiden, fordi hun har skiftet det faste job ud med vikartilværelsen og ikke mener, at hun kan være der i tilstrækkelig grad for en elev.
  
Indvandrere i Danmark 
Indvandrere og deres ef­ter­kommere udgør 8,8 procent befolkningen i Danmark viser tal fra Integrationsministeriets hjemmeside.

Pr. 1. januar 2007 er der 477.700 indvandrere og efterkommere ud af den samlede befolkning på 5.447.084 indbyggere i Danmark.

På ti år er indvandrerne og deres efterkommere steget med 45 procent, men stigningen er aftagende.

147.175 indvandrere er fra vestlige lande. De udgør 2,7 procent af befolkningen, mens 330.525 indvandrere fra ikke vestlige lande udgør 6,1 procent af befolkningen.

Der er flest indvandrere i de større byer. I København udgør antallet af indvandrere 13,9 procent af befolkningen. I Ishøj, Albertslund og Brøndby er andelen over 20 procent.

Danmark har flest indvandrere fra Tyrkiet, 56.140 og næstflest fra Irak, 27.370. På tredjepladsen kommer indvandrere fra Tyskland, 26.928.

De fle­ste nye indvandrere i 2006 kommer fra Polen, nemlig 2.342.
  
Bliv mentor 
Mentorordningen for social- og sundhedsområdet hører til på Social- og sundhedsskolen i Brøndby. Den varetages af to undervisere, Anna Margrethe Bjerkan og Bente Kofoed samt studievejleder Marianne Munk Nielsen.

Når dette infoa er på gaden har Brøndby Skole holdt sit informationsmøde om mentorordningen. Det sker den 26. september.

Den 24. oktober holdes eftermiddagscafe kl. 15.00-18.00, hvor mentorer og mentees mødes.
I november den 3. og 4. - det er en weekend - holdes kursus for mentorer.
Få mere information i mentorordningen. Der er træffetid hver onsdag kl. 12.00-16.00 på telefon 43 22 60 73.

Her kan man også få svar på spørgsmål om det at være mentor eller det at få en mentor.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007