$name

Tillidsmand gør kravene synlige for offentligheden


Fællestillidsrepræsentant i Lyngby-Taarbæk Kommune, Kim Vesselgaard er ivrig for at holde dialogen i gang med de lokale politikere om løn- og arbejdsvilkår for FOAs medlemmer. Han benytter de lokale medier og har udsendt en pressemeddelelse:
 
Mandag den 27. august var plejepersonalet inden for den kommunale ældreomsorg trods regnen mødt frem på pladsen foran Lyngby Rådhus.

De ville gøre økonomiudvalget opmærksom på, at plejepersonalet i Lyngby-Taarbæk Kommune er mindst lige så meget værd som i andre kommuner. Derfor skal de have mindst den samme løn. Politikerne kom ned og ville gerne i dialog med personalet, samt lytte til de fremførte argumenter.

Af beslutningsprotokollen fra økonomiudvalgsmødet kan ses, at politikerne har taget lønproblematikken seriøst og drøftede forskellige løsningsmuligheder.

Det er meget positivt, at økonomiudvalget ikke drøftede lønløft eller ej, men drøftede løsnings­muligheder.

Det er også positivt, at økonomi­udvalget samtidigt drøftede andre incitamentsfaktorer til at tiltrække og fastholde medarbejdere inden for området. En stor tak til politikerne for at ville skabe forbedringer for personalet inden for ældreomsorgen.

Kun ved at skabe gode løn- og ansættelsesforhold for personalet, kan vi få mulighed for at give gode og trykke forhold for vores brugere.

Vi ser dette som en politisk udmelding om, at vi i fællesskab skal gøre ældreomsorgen i Lyngby-Taarbæk til en af de bedste både at være ansat i og at modtage hjælp fra.
 
Kim Vesselgaard,
fællestillidsrepræsentant FOA fag og arbejde

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007