$name

Nye regler letter udbetaling af pension
 

Sager om førtidspension fra PenSam får en langt lettere ekspedition og pensionen kommer hurtigere til udbetaling. Fra 1. juli i år følger PenSam den offentlige afgørelse i en pensionssag frem for at køre sin egen sideløbende sagsbehandling
 
Af Ulla Nygaard
 
Det er svært nok at blive syg og skulle have en pensionssag kørende hos kommunen og i forsikringsselskabet. FOA-medlemmernes pensionsselskab PenSam har indført nye regler, som gør det lidt lettere, hvis man bliver meget syg og søger førtidspension.

- Vi har indført nye regler, som skaber enkelthed og er mere forståelige, siger udviklingschef i PenSam, Merete Wind. Den største ændring er, at PenSam vil følge den offentlige afgørelse i en pensionssag, frem for at køre sin egen sideløbende sagsbehandling.

- Hvis afgørelsen fra det offentlige giver et medlem ret til førtidspension, vil man få ret til en pensionssag hos os.

Den fører automatisk til udbetaling af pension, hvis man i øvrigt opfylder pen­sionsbetingelserne, siger Merete Wind. For at opfylde betingelserne skal man blandt andet have indbetalt præmie til et førtidspensions produkt og have lønophør.
 
Hurtig udbetaling
De nye regler trådte i kraft 1. juli i år, og efter knapt to måneder havde PenSam registreret 60 nye pensionsafgørelser fra kommunerne, hvor et FOA medlem er tilkendt førtidspension.

- Vi har udbetalt pension fra PenSam i 35 af tilfældene. I de resterende sager er der forhold, som lige skal tjekkes. Det kan være om arbejdsgiveren endnu ikke har indbetalt pensionsbidrag, eller om vedkommende stadig får løn, siger Merete Wind.

Før i tiden kunne PenSam være mange måneder og nogle gange år om at afgøre en pensionssag, idet ­erhvervsevnetabet varigt skulle være nedsat med mindst to tredjedele, men det er ved at være fortid.

Dog er der endnu en bunke sager på ca. 500, som endnu ikke er afsluttede hos PenSam. En stor del af disse sager skal afgøres ud fra de gamle kriterier.
 
Samme pris
Ændringerne i PenSam fører ikke til ændringer i prisen for forsikringen.
- Vi har beregnet, at den nuværende præmie kan indeholde det nye. Tidligere har vi udbetalt risikobonus til medlemmerne, når færre end forudset igennem året er blevet syge og har fået pension, siger Merete Wind.

De nye regler betyder, at medlemmer, hvis pensionssag er afgjort i kommunen før 1. juli i år, men ikke i PenSam, vil kunne få en pensionsudbetaling med tilbagevirkende kraft til tidspunktet, hvor erhvervsevnen vurderes varigt nedsat - dog tidligt ved lønophør.

Det er ikke længere gældende efter de nye regler. Her sker udbetalingen af førtidspension fra PenSam fra den følgende 1. i den måned, hvor kommunen har afgjort sagen om førtidspension.
 
Besked til alle
PenSam har sendt en folder ud om ændringerne til hver enkelt forsikringstager. Den har navnet "Nye regler for dig, hvis du bliver syg" og fortæller kort, at reglerne er ændret, og at man ikke behøver foretage sig noget, hvis man i øvrigt er sund og rask.

Alle de medlemmer, der har en sag under behandling i PenSam har fået særskilt brev. Ændringerne i reglerne om tilkendelse af førtidspension er gennemført efter ønske fra PenSams forbrugergrupper, som er sammensat af FOAs medlemmer.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007