$name

Nemmere at lære mere dansk


Fremover kan medlemmer af FOA Social- og Sundhedsafdelingen få undervisning i dansk på præcis det niveau, de har brug for til at tale, læse eller skrive bedre.
Det sikres i en samarbejdsaftale med Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg
  
Af Ulla Nygaard
 
Alle medlemmer i FOA Social- og Sundhedsafdelingen får nu mulighed for at lære mere dansk. Ifølge en ny samarbejdsaftale mellem FOA Social- og Sundhedsafdelingen og Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg, VUF, kan den enkelte få netop det kursus, man har brug for.

Den nye samarbejdsaftale skal hjælpe medlemmer, der har brug for at være dygtigere til dansk i deres job. Man skal blot henvende sig i afdelingen, eller til VUF. Her vil man få en snak med en studievejleder, der ud fra ens behov kan henvise til netop det hold, man vil få mest gavn af.

Tilbuddet gælder også, hvis medlemmet har brug for at lære mere matematik til arbejdet, fx regneark.

- Vi vil gerne bidrage til, at vores medlemmer bliver bedre til deres arbejde, fx i deres service overfor borgerne. Det er baggrunden for samarbejdet, siger faglig chef i FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Troels Neiiendam.

FOA og VUF arbejder sammen i forvejen. Den nye aftale er et konkret fremstød for at ruste medlemmerne bedre i jobbet.

- Vi forventer, at en del vil tage imod tilbuddet, og vi tror, at VUF vil få en konkret erfaring med at undervise netop vores medlemmer i dansk, siger Troels Neiiendam.
 
Med et eller to sprog
Tilbuddet om at lære mere dansk gælder både to-sprogede medlemmer, der vil tale dansk bedre, og som vil læse og skrive bedre dansk. Men det gælder også danskfødte medlemmer, som har brug for noget mere skriftligt eller mundtlig dansk, for at klare jobbet bedre.

- Fordelen ved at bruge os er, at VUF har undervisning på mange niveauer inden for flere uddannelsesområder. I sprogcentret har vi kurser for dem, der skal lære dansk fra bunden, og op til et højere niveau.

Vi har forberedende voksenundervisning, FVU, op til ca. 8. klasses niveau. Vi har almen voksenuddannelse, AVU, svarende til 9. og 10. klasse. Og vi har dansk på HF niveau, siger udviklings- og vejledningschef på VUF, Torben Nielsen.

Han tilføjer, at de fleste kurser i forvejen er gratis at deltage i.
- Nogle af FOAs medlemmer vil måske have brug for mere danskundervisning i sprogcentret uden at have ret til mere. Man mister ofte muligheden for at få undervisning efter mere end tre år i Danmark.

Men her kan vi og FOA Social- og Sundheds­afdelingen aftale at oprette hold for danskundervisning, hvis der er behov, siger Torben Nielsen.
 
Kom frit frem
Tillidsrepræsentanter på alle arbejdspladser i afdelingen har fået en brev om den nye mulighed for undervisning, så man kan blive dygtigere til dansk og matematik.

Medlemmer kan henvende sig til deres tillidsrepræsentant, hvis de vil lære mere.

Samarbejdsaftalen mellem FOA Social- og Sundhedsafdelingen og VUF er indgået i forsommeren.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007