$name

Kampen om arbejdskraften

Lederen af formand Palle Nielsen
 
Kampen om mere i løn fortsætter. Kampen om et bedre arbejdsmiljø fortsætter. Kampen om flere hænder fortsætter. Og således kunne jeg nævne flere grundlæggende elementer i kampen for et veludbygget velfærdssamfund.

Når vi har kampen om flere hænder på dagsordenen, så er det et udtryk for, at der ikke er hænder nok til at yde den pleje og omsorg, som borgerne med rette kan forvente at få.

Vi må gang på gang konstatere, at der ikke er sammenhæng mellem det serviceniveau, politikerne beslutter,
og de hænder, der er til rådighed. Derfor er det vigtigt, at vi til stadighed dokumenterer denne uoverensstemmelse overfor politikerne.

Kampen om flere hænder er samtidig kampen om arbejdskraften. En udfordring, der skal ses på med stor bekymring:

• Rigtig mange inden for pleje og omsorg går på pension i de kommende år.
• Mange vælger stadig at gå på efterløn i en tidlig alder på grund af nedslidning.
• Samfundet producerer stadig for mange før­tidspensionister blandt pleje- og omsorgspersonalet.
• Der uddannes for få social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
• De unge ønsker ikke en fremtid indenfor social- og sundhedsområdet.
 
I den seneste tid har der i Region Hovedstaden været sat fokus på personalesituationen, specielt på det medicinske område. Patienter behandles uden værdighed - en overskrift, som især handler om den måde, vi behandler de ældre medicinske patienter på. Overfyldte stuer og senge på gangene og ikke nok personale.

Uværdigt for patienterne - og hvem ønsker at arbejde under sådanne vilkår??
Sådan kunne jeg tage område for område, hver med deres problemer med personalesituationen - stor personaleomsætning, stort sygefravær, rekrutteringsproblemer og et hav af vikarer og afløsere.

Der er ingen vej udenom - arbejdsgiverne må indstille sig på, at de i stigende grad skal konkurrere om arbejdskraften. Lønnen til vore lavtlønnede faggrupper skal politikerne på Christiansborg gerne være med til at finde løsninger på her op til overenskomstforhandlingerne.

Flere hænder til den daglige opgaveløsning må lokalpolitikerne tage ansvar for. Her op til budgetforhandlingerne vil lidt "civil ulydighed" (skattestigninger) være på sin plads, og det vil vise Thor Pedersen, at der ikke er sammenhæng i den kommunale og regionale økonomi til at levere de nødvendige velfærdsydelser.
De lokale arbejdsgiveres opgave bliver at skabe attraktive arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet er i centrum, og hvor der er klart definerede udviklingsmuligheder. Hospitalerne har brug for social- og sundhedsassistenterne. Assistenterne ønsker udviklingsmuligheder - de ønsker udvidede kompetencer - kort sagt, de ønsker rum til udfoldelse.

På samme måde må psykiatrien, handicapområdet, det sociale område og ældreområdet indstille sig på at "sælge" attraktive arbejdspladser til det faldende udbud.
 
Kampen om arbejdskraften løses ikke kun ved at importere den, det gælder om at løn- og ansættelsesvilkårene er i top.

Attraktive arbejdspladser tiltrækker arbejdskraft og skaber kreative og tilfredse medarbejdere. Og så er døren åben for at tiltrække flere til området.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007

Tilbage til forsiden