$name

Godt afsæt til forhandlingerne


 
Engagerede medlemmer og stor politisk bevågenhed forud for overenskomstforhandlingerne på ældreområdet og sundhedsområdet, gør OK 2008 ekstra udfordrende, mener forhandlingsleder Karen Stæhr 
 
Af Ulla Nygaard
 
- Politikerne ved, at borgerne har det godt, hvis de får hjælp af kvalificeret og uddannet personale. De ved også, at rekruttering af kvalificeret og uddannet personale kræver, at lønnen er i orden. Derfor bliver overenskomstforhandlingerne spændende.

Vores område har stor bevågenhed, og det kan være en fordel op til forhandlingerne, men forventningerne fra medlemmerne er også store, siger forhandlingsleder for social- og sundhedsområdet, Karen Stæhr.

Hun tilføjer, at det af samme grund kan blive de vanskeligste forhandlinger nogen sinde.
- Kollegerne er vældig engagerede både i deres arbejde og deres løn- og arbejdsvilkår.

De har sendt et klart budskab til forbundet om, at de vil have mere i løn. De vil have løn, løn, løn og løn. Og de vil først og fremmest have mere på grundlønnen.

Jeg er sikker på, at vores arbejdsgivermodpart har andre krav. De har den samme interesse som os i at gøre hospitalsområdet og ældreområdet mere attraktive, så de kan få den arbejdskraft, de behøver. Men jeg er ikke sikker på, at de har samme opfattelse af, hvad der skal til for at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Karen Stæhr har slet ingen forventninger om at få noget forærende.
- Medlemmernes forventninger om, at få 5.000 kroner mere om måneden på én gang, tror jeg ikke ligger i kortene hos vores arbejdsgivere, siger hun.
 
Medlemmer tæt på
Karen Stæhr er leder af de specielle forhandlinger med kommunerne på ældreområdet. Hun glæder sig over medlemmernes store engagement. Hun er ligeledes med i de centrale forhandlinger med regionerne på hospitalsområdet for alle LO-grupperne.

- Vi kan gå lige så langt, som medlemmerne ønsker det. Så når vi siger til vores modpart, at vi har medlemmerne bag os i kravene, må medlemmerne også være parate til at gå i konflikt for at opnå et godt resultat.

Derfor er processen fra nu af og til foråret meget afgørende. Vi har en præcis plan for at inddrage baglandet frem til de afsluttende forhandlinger.

Karen Stæhr fortæller, at de 14 faglige udvalg i FOA - med repræsentation direkte fra arbejdspladserne - vil blive indkaldt, hver gang der forhandles på deres område.

- Det er en styrke for mig, at vi har repræsentanter med fra arbejdspladserne. Jeg kan præsentere dem for konkrete ideer fra forhandlingsbordet, og de kan vende tommelfingeren op eller ned, siger hun
 
Behøver en sponsor
Forhandlingslederen for social- og sundhedsområdet siger videre, at det vil være umuligt at indfri de høje forventninger til lønstigninger inden for den ramme, der er afsat til overenskomstfornyelsen.

Rammen er aftalt mellem regeringen og kommunerne, og i den økonomi, der er sat af til regionerne.
- I de beløb er der slet ikke plads til at løfte de traditionelle kvindefag inden for omsorgsområderne. Vores krav om mandeløn til kvindefag er ikke udelukkende et FOA-anliggende.

Det er et anliggende om ligeløn og gælder alle. Men hvis det skal lykkes at løfte de lavtlønnede kvindefag er vi nødt til at have en sponsor som vores forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen har udtrykt det, siger Karen Stæhr.
 
Debat om lønforskelle
Midt i oktober udveksler FOA og de andre forbund krav med deres arbejdsgiverne. Det er dels Kommunernes Landsforening og dels Dansk Regioner.

- Regionerne kan ikke udskrive skat, ligesom amterne kunne, og har derfor begrænset mulighed for at gøre noget drastisk i forhold til overenskomsterne på hospitalsområdet.

I hvert fald har staten mere styr på regionerne end på kommunerne. Derfor kan vi stå i en situation, at kommunerne går med til at løfte vores grupper, for at holde på arbejdskraften. Overfor det har vi hospitalsområdet, som måske ikke følger med.

Kan vi holde til det i FOA? Ja, det har vi jo diskuteret i de faglige udvalg, og vi må konkludere, at hospitalsområdet må løftes næste gang, hvis vi får mere på det kommunale område denne gang.
 
Loyale medarbejdere
Karen Stæhr er bekymret for personaleudviklingen på hospitalsområdet, hvor der er mange ubesatte stillinger.

- Vores arbejdsgivere må jo erkende, at status og anerkendelse hænger sammen med lønnen. Jeg er ikke sikker på, at vores medlemmer på hospitalerne bliver ved at være lige loyale, hvis ikke de følger med lønmæssigt siger Karen Stæhr og henviser en FOA undersøgelse sidste år. Her mente de fleste FOA-medlemmer på hospitalerne, at de ville arbejde på hospital også om fem år.

- Det er markant anderledes på ældreområdet i kommunerne, som vi også så i sommerens mange strejker og demonstrationer. I medlemsundersøgelsen sagde seks ud af ti på ældreområdet, at de overvejede at forlade området. Og det var før hele balladen i sommer.

Vi skal være realistiske og sige, at vi har helt andre pressionsmuligheder på det kommunale område, siger hun.
 
Er optimist
Karen Stæhr glæder sig til forhandlingerne. Hun er optimist på grund af den store bevågenhed og medlemmernes engagement. Det er helt historisk situation.

- I en rundspørge til borgmestrene, siger flere end halvdelen i dagspressen netop nu, at de områder, som jeg repræsenterer, skal have mere i løn.

Jeg går ud fra, at det er andet end tomme kalorier. For hvis det er, giver borgmestrene os nogle meget vanskelige vilkår at forhandle under, siger Karen Stæhr.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007