$name

God løn giver flere hænder
 

- Vi ved dårligt, hvornår vi har fri, fordi vi tager så mange ekstra vagter. Med en højere grundløn kan vi tiltrække flere medarbejdere, siger tillidsrepræsentant i akut modtagelse og på skadestuen på Hvidovre Hospital, Susanne Pingel
  
Af Ulla Nygaard
 
Tillidsrepræsentanten for en af de mindre afdelinger på Hvidovre Hospital, Susanne Pingel, deltager i det store møde for alle FOAs tillidsrepræsentanter i hovedstaden.

- Jeg skal med til mødet for at lære noget mere, og for at være sammen med en masse andre tillidsfolk frem til overenskomstforhandlingerne starter.

Susanne Pingel har spurgt alle 11 social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere i akut modtagelse og på skadestuen, hvad de prioriterer højst til forhandlingerne om den kommende overenskomst.

- Højere grundløn stod øverst på sedlerne. Det er også min egen holdning. Vi skal have noget mere i løn, så vi kan tiltrække flere til faget. Det er helt nødvendigt, for vi mangler folk.

Hos os i modtageafdelingen mangler der personale, og vi må tage mange ekstravagter.

Tillidsrepræsentanten siger videre, at afdelingen er meget berørt af om­læg­ninger og nedskæringer i øjeblikket.

- Vi har patienter i modtageafdelingen i op til fire dage, fordi de ikke kan komme videre til en afdeling. Det er helt grotesk.
 
Dyrt for hospitalet
Personalemanglen er dyr for hospitalerne, som må trække på mange vikarer. På modtageafdelingen tager personalet ekstravagter, og de er motiverede for det, fordi en ekstravagt udløser et tillæg på 688 kroner pr. vagt.

- Ellers ville det være svært at få os til at tage ekstra vagter. Vi koster næ­sten det samme som en ekstern vikar, siger Susanne Pingel, som også selv træder til, men som gerne så et roligere arbejdsliv med tilstrækkeligt personale.

- Blandt kravene til den nye overenskomst er fra vores afdeling også, at løn for overarbejde og ekstravagter skal være pensionsgivende, siger hun.

FOAs medlemmer på modtageafdelingen og skadestuen ønsker desuden at få mere smidighed i regler for afspadsering eller udbetaling af overarbejde m.m.

I dag kan man vente op til fem måneder for at få udbetalt det overarbejde, der ikke var tid til at afspadsere.
 
Første gang
Susanne Pingel er ny tillidsrepræsentant med blot et år på posten, og hun insisterer på at blive bedre og dygtigere til sit hverv.

- Også derfor skal jeg med til mødet. Vi følges ad alle tillidsfolk herfra, og det er godt for os bagefter. Samtidig er de store møder en mulighed for at lære flere tillidsrepræsentanter at kende og høre erfaringer andre steder fra.

Jeg tror, at det bliver godt at komme til møde og mærke sammenholdet. Det bliver spændende, hvad det hele ender med, om vi skal i konflikt for at få et ordentligt lønløft i den nye overenskomst, siger Susanne Pingel og tilføjer:

- Vores opgave som tillidsrepræsentanter er at holde fast i kollegerne under hele forløbet.
Susanne Pingel er uddannet sygehjælper og siden social- og sundhedsassistent igennem 26 år. De sidste 14 år har hun arbejdet på Hvidovre Hospital, heraf de seneste fem i modtage­afdelingen.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007