$name

Flere hoveder, hænder og hjerter 
 

Af Villy Søvndal, formand for SF
 
Medarbejderne mangler tid til omsorg for de ældre. Derfor vil SF give kommunerne økonomi til at ansætte 5.000 ekstra i ældreomsorgen.

Ud over alle dem, der alligevel skal ansættes, når der i de kommende år kommer flere ældre. 5.000 ekstra giver mulighed for, at de ældre - i gennemsnit - kan få en halv times ekstra hjælp og omsorg om ugen.

Nogen har brug for mere; andre for mindre, og nogen har nogle dage brug for mere og kan andre dage nøjes med mindre. Men jeg tror, at hvis vi skaffer i gennemsnit en halv times ekstra tid til omsorg, kan vi få en helt anden omsorg og en helt anden hverdag for de ansatte.

I 1999 var der langt under halvdelen (43 pct.) af dem, der modtog hjemmehjælp, der fik hjælp i mindre end 2 timer om ugen. I 2006 var det langt over halvdelen (56 pct.), der fik mindre end to timers hjælp om ugen.

Det er sket samtidig med, at medarbejderne også mangler tid til ordentlig omsorg for de plejekrævende i private hjem, beskyttede boliger og på plejehjem. Derfor er 5.000 flere stærkt påkrævet.
 
Men kan vi overhovedet skaffe flere hoveder, hænder og hjerter til ældreomsorgen? Ja! Hvis vi vel at mærke vil. Hvis et flertal i Folketinget vil, kan vi sikre personale til ældreomsorg.

SF har vist hvordan. For det første skal Folketinget give kommunerne en bedre økonomi, så der er råd til at ansætte flere. Derfor følger der selvfølgelig penge med i SF's forslag om 5.000 flere ansatte.

For det andet skal Folketinget give kommunerne råd til at give ele­verne på social- og sundhedsassistentuddanelsen en voksenløn under uddannelsen. Det har politikerne i Herning Kommune lige gjort. 7.000 kr. mere i løn til elever, der er over 25 år og har mindst et års relevant erhvervserfaring. Jeg garanterer for, at det hjælper i rekrutterin­gen.
 
Men det er de færreste kommuner, der gør som Herning. Selv om 83 procent af de danske kommuner mangler medarbejdere til ældreplejen, har kun 19 procent afsat midler til lønforbedring. Formodentlig først og fremmest fordi de ikke har råd.

Derfor foreslår SF at give kommunerne statsstøtte til at give eleverne voksenløn under uddannelse til social- og sundhedsassistent.

For det tredje foreslår SF, at de ansatte, der er på "tvunget deltid" skal have ret til et fuldtidsjob, hvis de ønsker det. En undersøgelse fra fagforbundet FOA fra 2006 viste, at en fjerdedel af dem, der er på deltid, er på "tvunget deltid", hvor de ikke kan få mere arbejdstid, selv om de ønsker det. Hvis de fik fuld tid, ville det give 8.000 stillinger ekstra, har FOA beregnet.

Sidst men ikke mindst foreslår SF, at Folketinget udvider den økonomiske ramme, som regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har afsat til forårets overenskomstforhandlinger på bl.a. FOAs område.

SF fo­reslår, at der bliver lagt 2 mia. kr. mere på forhandlingsbordet med den besked til overenskomstparterne, at man så forventer, at der bliver gjort noget ekstra for at løfte lavtlønsgrupperne inden for bl.a. social- og sundhedsområdet.
 
I den nuværende økonomiske ramme, den som regeringen aftalte med kommunerne i juni 2007 for 2008, er der sådan cirka plads en månedlig lønstigning et stykke un­der 1.000 kr. til en social- og sundhedsassistent i 2008, hvis ikke FOA kan få de andre faggrupper med på, at social- og sundhedsassistenterne skal have en større stigning end alle andre. Og de 1.000 kr. er vel at mærke alt iberegnet.

Ikke bare pension, særlig feriegodtgørelse, aften-/nattillæg, weekendtillæg, osv. Men også de automatiske stigninger, som gives via reguleringsordningen, og når man stiger i løn på grund af anciennitet eller uddannelse.
 
En så lille lønstigning er for lidt til bl.a. social- og sundhedsassistenterne. Derfor har SF allerede for et år siden foreslået, at der blev lagt ekstra penge på forhandlingsbordet for at sikre en ordentlig løn og for at gøre det lettere at rekruttere og fastholde flere i ældreomsorgen.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007