$name

Fastholder dialogen i Lyngby-Taarbæk 

 
Budgetforhandlinger, fremtidens arbejdsvilkår, Trepartsaftale, kvalitetsreform, overenskomstforhandlinger, politiske løfter om milliarder til social- og sundhedsfolket - der er meget at holde styr på for lokale tillidsrepræsentanter
 
Af Ulla Nygaard
 
Tillidsfolk skal holde tungen lige i munden for at få sig selv med i det virvar af begivenheder og politiske udmeldinger, som præger social- og sundhedsområdet for tiden.

En af de faste årlige begivenheder i september og oktober er de kommunale budgetter, som kommunalpolitikerne skal fastlægge for det følgende år.

Det bliver afgørende for arbejdsvilkårene det følgende år. Er der tale om ændringer på ældreområdet, vil det få direkte virkning for social- og sundhedsarbejderne i pågældende kommune.

- Vi har en løbende dialog med vores politikere. Vi har blandt andet haft foretræde for økonomiudvalget og socialudvalget, fortæller Kim Vesselgaard, som er fællestillidsrepræsentant i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Han fornemmer, at politikerne i kommunen er opmærksomme på FOAs medlemmer og deres krav om højere løn og flere hænder.

- Vi demonstrerede foran Rådhuset den 27. august, og vi har sammen med de andre faglige organisationer haft foretræde for økonomiudvalget den 6. september, før førstebehandlingen af budgettet. Her stillede vi fra FOA det konkrete spørgsmål: Hvornår får vi mere i løn, og hvor meget får vi?, fortæller han.

Den lokale lønpulje, som i følge overenskomsten skal forhandles og fordeles her i 2007, blev forhandlet i februar i Lyngby-Taarbæk, og der skal være opfølgende forhandlinger her i efteråret.
 
Følger op
Kommunen har ca. 1.200 medarbejdere på FOAs område, og de besætter tilsammen ca. 770 fuldtidsstillinger.

Medarbejderne i ældreplejen i Lyngby-Taarbæk deltog i sommerens strejker og demonstrationer, og de nedsatte en kontaktgruppe i den forbindelse.

Det var samme kontaktgruppe, som indkaldte til demonstration foran Lyngby Rådhus den 27. august. Den dag behandlede økonomiudvalget næste års budget sidste gang inden behandlingen i byrådssalen.

Under demonstrationen kom politikerne lidt efter lidt ned til de demonstrerende social- og sundhedsarbejdere og fik en snak.

Kim Vesselgaard fornemmer en positiv indstilling til at forbedre løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne i ældreplejen.

- Det har jeg givet udtryk for i en pressemeddelelse, fordi det er min klare fornemmelse efter de møder vi har haft. Jeg tror, at den positive indstilling er en resultat af demonstrationen og vores dialog med politikerne, siger Kim Vesselgaard.

Politikerne i Lyngby Taarbæk Kommune har da også brug for en positiv indstilling til deres ansatte social- og sundhedsmedarbejdere. Medarbejderne - som er ved at være en mangelvare inden for ældreplejen - ligger lønmæssigt under gennemsnittet for kommunerne i det tidligere Københavns amt. 
  
Tilbage til infoa nr. 7 - 2007