$name

Tillidsfolk varmer op til OK-forhandlingerne

 
- Vores medlemmer i ældreplejen forventer kæmpe lønstigninger til overenskomstfornyelsen, men det er ikke det, som kommunerne og regionerne har fået penge til af regeringen, sagde forbunds­formand Dennis Kristensen til 160 tillidsrepræsentanter i FOA Social- og Sundheds­afdelingen
 
Af Ulla Nygaard
 
Efter en hektisk sommer på ældreområdet forventer forbundsformand i FOA Dennis Kristensen et lige så hektisk efterår: Trepartsaftalen skal udmøntes, regeringens kvalitetsreform ser dagens lys og forhandlingerne om de nye overenskomster starter.

- Vi starter forhandlinger til oktober, men vi rykker vores overenskomstkampagne frem til start allerede fra september og indkalder alle vores tillidsrepræsentanter til møder, sagde Dennis Kristensen på en konference for tillidsrepræsentanter i FOA Social- og Sundhedsafdelingen på LO-skolen 13. august.

FOA spiller ud til forhandlingerne med krav om "mandeløn til kvindefag", for at få løftet lavtlønsgrupperne - ikke mindst inden for ældreplejen.

- Men hvis det skal være muligt, skal vi have en ekstra pose penge, for vi kan ikke få indfriet et stort lønefterslæb i blandt andet ældresektoren på bekostning af andre grupper i det offentlige. Sådan fungerer det ikke, sagde Dennis Kristensen.

Dansk Folkeparti har foreslået, at der sættes fem milliarder kroner af til at løfte lavtlønnede i den offentlige sektor over fire-fem år. Oppositionen bakker op, både Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.
 
Hykleri
- Men statsminister Anders Fogh Rasmussen har afvist forslaget og siger, at regeringen ikke vil blande sig i overenskomstforhandlingerne.

Det er hykleri - for han har jo netop blandet sig med den økonomiske aftale, som regeringen har indgået med kommuner og regioner for deres økonomi til næste år.

Dennis Kristensen fremhævede, at grupperne på det private arbejdsmarked, som social- og sundhedshjælpere m.fl. sammenligner sig med, netop har aftalt nye overenskomster, som indeholder stigninger på op til 3.000 kr. om måneden over tre år.

- Men det er ikke det, som kommunerne og regionerne har fået penge til af regeringen i den nye økonomi-aftale, sagde han.
 
Skarp prioritering
Forbundsformanden sagde, at FOA denne gang er nødt til at være lidt skarpere end normalt i prioriteringen af kravene til ny overenskomst.

- Vi får svært ved at opnå gigantiske lønstigninger og samtidig få opfyldt samtlige andre krav. Den snak er I nødt til at tage med medlemmerne. Vi er nødt til at tænke dybere over, hvad det er vi vil.
Dennis Kristensens bemærkninger gav anledning til debat.

Flere tillidsrepræsentanter opfattede dem som en neddæmpning af forventningerne. Enkelte fremhævede, at det kunne koste medlemmer.

Hertil mindede formanden om afstemningen for tre år siden, hvor kun fire ud af ti medlemmer i FOA overhovedet stemte om den nye overenskomst. Og 92 procent af dem stemte ja.

- Det er et problem, at færre end halvdelen afgør de nye overenskomster, sagde Dennis Kristensen og lagde op til, at tillidsrepræsentanterne må være mere aktive for at holde debatten i gang på arbejdspladserne, så flere er med til at tage stilling.

Nogle tillidsrepræsentanter mente, at FOA blev for usynlig, men hertil sagde fællestillidsrepræsentant i Glad­saxe, Maria Grøndahl: - FOA, det er jo os! Tillidsrepræsentanterne!

Lillian Ellis-Rosengren fra E-Huset DGB foreslog, at FOA var mere struktureret, når en eventuelt overenskomstkonflikt forberedes.

- Vi er strukturerede, men vi har måske ikke tidligere involveret så mange i planlægningen af, hvilke områder, der skal udtages til konflikt. Det vil vi gøre denne gang, lovede Dennis Kristensen.

Tilbage til infoa nr. 6 - 2007