$name

Rebellernes formand:
Hold fast i presset indtil politikerne finder pengene
 

Kommunerne har ingen ekstra pengesække til overenskomstfornyelsen næste forår, så politi­kerne på Christiansborg må finde reserverne frem, mener Sosu-formand Palle Nielsen.
- Politikerne har selv skabt forventningerne blandt vores medlemmer om, at de skal have klækkelige lønforhøjelser
  
Af Ulla Nygaard

Forsommerens spontane arbejdsnedlæggelser og demonstrationer for hø­jere løn blandt medarbejdere i ældresektoren har slet ikke overrasket formand for FOA Social- og Sundheds­afdelingen, Palle Nielsen.

I dette interview ser han tilbage på medlemmernes aktiviteter, på trepartsforhandlingerne og frem på næste forår, hvor overenskomsterne skal fornyes.

- Forventningerne blev skabt sidste sommer, hvor mange politikere var fremme i debatten og lovede guld og grønne skove til medarbejderne i ældresektoren.

Der er bare ikke sket noget siden.
Medlemmerne har ventet, og da trepartsforhandlingerne var overstået, kom der hul på frustrationerne.

De har kun tre ønsker til forbedringer: Løn, løn og løn, siger formanden!
Palle Nielsen var rundt på mange medlemsmøder i forsommeren for at drøfte forventninger til den nye overenskomst, som forhandles næste forår.

Også her var meldingerne klare: Medlemmerne vil honoreres for deres store indsats. Det vil simpelthen have højere løn.
 
Gode signaler
Siden løfterne i sommeren 2006 har flere kommuner været fremme i medierne og fortalt om løntillæg til deres medarbejdere i ældresektoren.

- Der er sket lidt, men det er ikke noget, der virkelig batter. Det er i en sådan størrelsesorden, at det mest har signalværdi. De lokale politikere i kommunerne er dybt bekymrede, nogle steder desperate over manglen på arbejdskraft. De aner ikke, hvad de skal gøre.

Derfor melder de ud med løntillæg. Men mange steder er der tale om de lokale lønmidler, som under alle omstændigheder skulle fordeles i år, siger Palle Nielsen.

Signalerne fra kommunerne er dog positive i forhold til at gøre uddannelserne på social og sundhedsområdet mere attraktive, så der tiltrækkes nye. Men der skal langt mere til, mener formanden.
 
Vi går på to ben
- I FOA har vi en to-benet strategi. Vi har vores sædvanlige forhandlinger om ny overenskomst til næste forår.

Det forløb kender vi og er forberedt på. Det er det ene ben, men heller ikke overenskomstfornyelsen er tilstrækkelig til at indfri de store forventninger, der er skabt blandt medarbejderne. Og, som er nødvendigt at indfri for at løfte området og tiltrække flere medarbejdere.

Den pose penge, som er aftalt mellem kommunerne og finansministeren for næste år, er ikke stor nok til at indeholde ekstra penge til vores medlemmer i ældresektoren, vurderer Palle Nielsen.
Det andet ben i FOA's strategi gælder en landspolitisk indsats.

- Nu må politikerne på Christiansborg tage handling, for at få ældreområdet løftet og lønmæssigt ligestillet med sammenlignelige områder på det private arbejdsmarked. Politikerne må finde pengene nu. Vi har ikke brug for kommissioner og udvalg, sådan som FTF har foreslået. Vi har brug for politisk handling, siger Palle Nielsen.
 
Treparts­løsninger
Forhandlingerne mellem regeringen, LO og de offentlige arbejdsgivere har åbnet et par døre for medarbejdere i ældresektoren. Der er sat penge af til seniorpolitiske løsninger, sådan som også medlemmerne har udtrykt ønske om.

- På det område behøver vi derfor ikke bruge overenskomstkroner. Pengene er der allerede. Det samme gælder efteruddannelsesområdet, hvor der er tilført midler.

For vores medlemmer har det dog været svært at se noget positivt i at få tilført penge til et kompetenceløft. De er simpelthen så bekymrede for, hvem der skal udføre opgaverne, mens de er under uddannelse. Det skyldes den konstante mangel på medarbejdere.

Palle Nielsen mener dog, at en del af de 400 millioner kroner, der er afsat til at understøtte uddannelse på det offentlige område, skal bruges i ældresektoren.

- Med retten til uddannelse forstår vi ret til selv at bestemme, hvad det er for et kompetenceløft, man ønsker.

Men de tilførte midler skal jo ikke friholde arbejdsgiverne for den uddannelsesforpligtelse de allerede har, siger han og tilføjer, at der er mange uafklarede spørgsmål, som skal løses ved forhandlingsbordet.
 
Tilbage står lønnen
Palle Nielsen ser trepartsløsningen som tegn på, at nogle indsatser for medarbejderne kan løses i kraft af de midler, der er afsat, og at der derfor kun står lønstigninger tilbage på ønskesedlen til overenskomstfornyelsen.

- Lønkronerne kan komme til udtryk på flere måder, både som stigninger på grundlønnen og som tillæg. Budskabet fra medlemmerne har været helt klart: Generelt lønløft til alle.

Jeg fornemmede også på debatten med medlemmerne i forsommeren, at de ønsker lønkroner brugt til at skabe bedre vilkår for de tillidsvalgte. Til gengæld er det mit indtryk, at de vender sig mod lokale lønpuljer så længe grundlønnen er så lav.
 
SOSU-formanden vil have yderligere debat på arbejdspladserne.
- Det er vigtigt for os som fagbevægelse at holde fast i debatten.

Vi skal fastholde det politiske pres og komme med flere klare, politiske udmeldinger. Blandt andet ved at videreføre samarbejde om velfærden med pædagogerne og lærerne. Men vi skal også vise medlemmerne, hvordan de forskellige bolde spiller sammen.
 
Budgetter undervejs
Palle Nielsen siger, at en af boldene spilles af kommunerne, som netop i øje­blikket diskuterer budgetter for næste år.

- Her lægges måske op til nye nedskæringer på ældreområdet, og det må vi holde øje med og være aktive for at forhindre.

Desværre står vi svagt i dette politiske pres i modsætning til eksempelvis småbørnsområdet, hvor forældrene jo udgør en massiv politisk pressionsgruppe. På ældreområdet er der ingen stærke pressionsgrupper. Her står vi ofte alene som personale og faglige organisationer.

Derfor er det så vigtigt, at vi formår at fastholde det pres, der er skabt, siger Palle Nielsen.

Tilbage til infoa nr. 6 - 2007