$name

Fra Bispebjerg via nettet til Skt. Petersborg

 
Pensionister i Dagtilbud Bispebjerg i København taler sammen via internettet med pensionister i Skt. Petersborg i Rusland med programmet SKYPE og trækker erfaringer og drømme op af bagagen
 
Af Merete Astrup og Ulla Nygaard

Marta og Inge har hver forberedt et lille indlæg til de nye russiske venner, der dukker op på skærmen. Via et kamera i pc'en og programmet SKYPE taler danske og russiske pensionister sammen.

"Jeg kommer i dagtilbuddet hver uge for at møde andre mennesker. Vi skal have det lidt sjovt, ellers bliver hverdagen for trist," fortæller 79 årige Mar­ta. Hun ser dårligt og har svært ved at nørkle med små ting. Men snakke med andre, det kan hun, og vil det meget gerne.

Inge på 61 år tager lidt efter over og fortæller de nye bekendte på engelsk, at hun har været lærer og fortsat underviser sit barnebarn. Inge bor alene ligesom Marta, men har sin familie, som hun nyder at være sammen med.

De første gange, der var forbindelse mellem de danske pensionister fra ­Bispebjerg og de russiske pensionister fra Skt. Petersborg, fik de hjælp af russiske danskstuderende, som tolkede.

Men denne dag foregår oversættelsen på engelsk, hvor lederen af Dagtilbud Bispebjerg, Anette Steen Madsen, oversætter fra dansk, og leder af daghøjskolen i Skt. Petersborg, Svetlana Chernysheva oversætter fra russisk.

Gertrude lyser helt op, da hun hører det talte russiske sprog. Hun har rejst i Rusland og har tidligere selv talt russisk, men efter en blodprop har hun mistet de fremmedsprog, hun tidligere beherskede.

Flere af danskerne fortæller om rejser til Rusland og om gamle drømme om at rejse med en transsibiriske jernbane.

- Den viden om vores brugere ville jeg aldrig have fået uden dette projektet, siger Anette Steen Madsen.
 
Ideen var oplagt
Dagtilbud Bispebjerg hører til på Frederiksborgvej i helt nyindrettede lokaler, der også huser bydelens kommunale træningscenter, et rehabilite­rings­center, en hjemmeplejeenhed og plejehjemmet Dortheagården.

Dagtilbuddet er en sammenlægning af det tidligere daghjem på Bispebjerghjemmet, som er lukket på grund af ombygning, og dagcenter Nordre Fasan.

Anette Steen Madsen har skabt SKYPE aktiviteten sammen med medarbejderne og pensionisterne.
- Ideen opstod i løbet af et længere uddannelsesprojekt i Skt. Petersborg, som Sundhedsforvaltningen i København og det privatejede Dag- og Døgncentret udviklede og gennemførte for Udenrigsministeriet.

Projektet var skruet sammen for to grupper hjemmehjælpere, en gruppe i selve Skt. Petersborg og en gruppe i en landkommune i oplandet. Vi kunne se, at det ville være nemt i denne digitaliserede verden at holde forbindelsen til hinanden.

Og her opstod tanken om også at give de ældre mulighed for at knytte kontakter.
Anette Madsen fortæller, at dialogen mellem de danske og russiske pensionister er ligefrem og ukompliceret. Den handler om dagligdagen og om tilværelsen som pensionister i de respektive lande.

- Mine rejser i Rusland har virkelig sat den danske velfærd i perspektiv. Russernes sociale forhold er afhængige af deres egen formåen, af familien og netværket. I Danmark er kørsel til aktiviteter i dagtilbuddet en selvfølge, men det kender man overhovedet ikke i Skt. Petersborg.

Hvis de ældre vil ud, må de selv sørge for transport, fortæller Anette Steen Madsen.
Svetlana Chernysheva har fået midler fra bystyret i Skt. Petersborg til at starte en daghøjskole i Skt. Petersborg, og det er herfra, at ældre russere har fået danske SKYPE venner.
 
En oplevelse
Dagens møde starter med en sang "I Danmark er jeg født" og russerne klapper begejstret for den lille optræden.

En samtale mellem danske og russiske ældre varer 30-45 minutter, så er alle mætte og har fået en god oplevelse. Men forud for samtalen går mindst lige så lang tid med at forberede sig.

De ældre på Bispebjerg er blevet mere modige, efterhånden som ansigterne på skærmen bliver genkendelige fra gang til gang. Der bliver spurgt til familieforhold, pensionisttilværelse, oplevelser osv.

Russerne er meget interesserede i at høre om de danske pensioner, og fortæller, at man ikke kan leve af folkepensionen hos dem. Enten fortsætter man med at arbejde, eller også må familien spæde til.

Når samtalen via internettet er slut, fortsætter den blandt de danske deltagere, for nu er der meget, som skal fordøjes. Snakken falder på danske forhold og russiske. Man sammenligner og glæder sig over at bo i Danmark.

- Det er kvinderne, der interesserer sig for SKYPE, og så en gammel fagforeningsmand, der var kommunist. Vi arbejder bevidst med minderne i dagtilbuddet, og her kommer det naturligt ind også at tale politik og f.eks. fattigdom - emner, som normalt er svære, ligesom drømmene. Flere fortæller, at har drømt om at rejse med den transsibiriske jernbane.

Det er en enkelt aktivitet, og den er meget berigende, både for de ældre og for os som personale. Vi lærer jo vores brugere at kende på en ny og tættere måde, siger Anette Steen Madsen.

Tilbage til infoa nr. 6 - 2007