$name

Det hektiske efterår

 
Medarbejdere inden for ældreplejen og i sygehusvæsenet vil møde store forandringer i kraft af kvalitetsreform, trepartsaftale og det politiske fokus i øvrigt på denne del af det offentlige arbejdsmarked
 
Af Ulla Nygaard
 
På konferencen med 160 tillidsfolk fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen på LO-Skolen den 13. august tegnede forbundsformand Dennis Kristensen et rids af de mange forandringer, der er undervejs på ældreområdet.

Det er i fokus, og FOA kan ikke klage over at blive overset, fremhævede formanden. Han sagde blandt andet, at Trepartsaftalen er god for FOA's medlemmer.

- Den betyder, at der bliver 1.100 flere pladser på social- og sundhedsskolerne. På sigt bliver der frit optag.

Der bliver indført voksenelevløn som en rettighed fra 1. januar 2008 i kraft af aftalen. Det er der afsat 400 millioner kroner til. Hidtil har kommunerne haft muligheden for at give voksenelevløn, men med Trepartsaftalen har medarbejderne fået ret til uddannelse med voksenelevløn.

I ældreplejen er der 14.000 ufaglærte - det er hver syvende. Hvis de bliver uddannet vil det fjerne det ned­adgående lønpres, sagde Dennis Kristensen.
 
Brug for 10.000 flere
Forbundsformanden sagde videre, at sommerens aktiviteter har vist, at medarbejderne i ældresektoren vil have flere hænder.

- Vores beregninger viser, at der skal 10.000 flere ansatte til på ældreområdet i 2015 for at levere de samme ydelser, der leveres i 2007. Det er en alvorlig udfordring, sagde Dennis Kristensen, men han gav også bud på, hvor de flere hænder kan komme fra.

Den fjerdedel af FOA's medlemmer, som ifølge en medlemsundersøgelse, arbejder på tvunget deltid, skal tilbydes fuld tid.

- Sådan, at der følger penge med, så der bliver flere hænder. Det skal politikerne forstå er nødvendigt, hvis området skal være attraktivt i fremtiden.

Dennis Kristensen påpegede, at også seniorordninger må stå højt på dagsordenen, hvis det skal lykkes at holde på medarbejderne og rykke ved deres tilbagetrækningsalder, som i FOA i dag er 601⁄2 år i snit.

- Hvis ikke Trepartsaftalen udmøntes i egentlige seniorstillinger på nedsat tid, så det betaler sig økonomisk at fortsætte, tror jeg ikke, at medarbejderne bliver længere, og så får vi ikke flere hænder, sagde han.
 
Hold godt øje
De økonomiske rammer, som er aftalt mellem regeringen og kommuner og regioner for næste år, har afgørende betydning for kommunernes budgetter.

- Som vi ser det er der afsat flere penge i år end sidste år. Men det bliver spændende, om også I vil opleve det, når kommunerne lægger budgetterne for næste år.
 
Det bliver det store spørgsmål, og her skal I holde øje med, om der sker nedskæringer i ældreplejen, sagde Dennis Kristensen.

Opgaverne for FOA Social- og Sundhedsafdelingens tillidsrepræsentanterne bliver mange i efteråret, fordi der på en hel række områder er politisk fokus på ændreområdet og sygehusområdet, hvor også kvalitetsreformen spiller ind.

Næste gang FOA samler sine tillidsfolk i hovedstadsområdet er 10. september, hvor der er kaldt til møde på Hotel Scandic i Verster Søgade 6 i København. Det starter kl. 10.00.

Tilbage til infoa nr. 6 - 2007