$name

"Vi er gode at have som sparringspartnere"
 

I de 25 år Vibeke Jensen har arbejdet i Købehavns Kommune er tillidsrepræsentanter blevet nogle arbejdsgiverne gerne vil have, fra at være nogle de helst var fri for.
Vibeke har været næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) i 10 år. Så SUF (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) inviterede til reception for hendes 25 års jubilæum
.
  
Af Merete Astrup
 
Vibeke mener selv, at hun blev placeret i sit nuværende kontor i SUF i Sjællandsgade på Nørrebro, fordi man ikke rigtig vidste, hvor man skulle placere hende.

- Jeg var fællestillidsrepræsentant, og blev frikøb i 2001. Da mit plejehjem Borgervænger lukkede, blev jeg ansat med orlov på Sølund, og hvor skulle man så gøre af mig, lyder det fra Vibeke.
 
Men nu er de tre FOA fællestillidsrepræsentanter frikøbt, Charlotte Von Mehren og Mari-Ann Petersen, og i løbet af kort tid får alle tre kontorer i Sjællandsgade.

- På et tidspunkt får alle vi fællestillidsrepræsentanter i SUF kontorer herinde ved siden af hinanden
.
Så mens Vibekes placering måske var et tilfælde, så arbejder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen nu bevidst med at trække fagforeningens tillidsvalgte ind huset.

- Det er for mig at se et godt signal. Det er fordi, man har fundet ud af, at man kan bruge os at sparre med. Man har fundet ud af, at det er godt at have os med i beslutningerne i modsætning til tidligere, hvor man helst var fri for os. Og det er rigtig god udvikling.
 
Vrøvl
Da Vibeke Jensen startede i De Gamles By den 7. januar 1980 var hun på et tre dages introkursus. Hun startede i Bygning S, den der i dag hedder "Slottet."
På tre dage kunne man blive "uddannet" til at tage vare på de ældre.

- Vi skulle lære personlig hygiejne. Den nedre hygiejne. Den lavede vi på en mannequindukke, der lignede Barbie´s Ken. Så da jeg kom ud i praksis lærte jeg noget andet, konstaterer Vibeke med et smil.

På et tidspunkt blev Vibeke headhuntet til plejehjemmet Borgervænget, og da hun skulle have en udtalelse med fra De Gamles By, fik hun en, hvori hun fik tilfredsstillende i alle punkterne undtaget ud for punktet samarbejde.

- Der stod utilfredsstillende. Men ikke nok med det, der stod også, at jeg aldrig mere skulle vise mig i De Games By, med mindre jeg ændrede min adfærd. Det ville jeg ikke finde mig i, siger Vibeke med tryk på, så man ikke er i tvivl.

Hun fik også ændret det
Hun husker ikke lige præcis, hvornår hendes interesse for det faglige arbejde blev vakt.
Men hun ved, at hun har gjort vrøvl under vejs.

"Det er vel også derfor man er blevet opmærksom på mig."
I sin tale ved receptionen læste Vibeke op af en bog, der handler om kunsten at gøre vrøvl.
- Man gør vrøvl på forskellige niveauer.

Og hun husker, hvornår og hvordan hun blev valgt til tillidsrepræsentant.
- Jeg blev stiktosset over en lokalaftale, som den daværende TR i Borgervænget havde indgået.
Det fik følger, for da blev Vibeke valgt til suppleant, og et lille års tid efter gik tillidsrepræsentanten af, og Vibeke trådte til.

Da lærte hun, hvad et godt samarbejde, eller en god sparring, som Vibeke kalder det, med lederen betyder.

- Lederen, Kirsten Brix, sagde altid "Hvad gør vi Vibeke", når vi skulle løse problemer, eller gennemføre nogle beslutninger. Vi havde en værdibaseret ledelse uden at vi vidste det den gang, fortæller Vibeke.

Kirsten Brix holdt en tale for Vibeke ved hendes reception, hvor hun fremhævede Vibeke som en god sparringspartner for hende og til gavn for personalet og huset.
 
Næste skridt
I følge Vibeke er der kommet flere af den slags ledere i Købehavns Kommune.
- Der kommer flere og flere ledere på arbejdspladserne, der opfatter tillidsrepræsentanterne som sparringspartnere frem for modstandere. Men der, hvor det kommer mest tydeligt til udtryk nu, er på øverste ledelsesniveau.

På direktionsniveau er der også sket en udvikling i opfattelsen af, hvad en god leder er.
Man er begyndt, at betragte ledelse som et fag, der skal læres. Så vi bevæger os væk fra den der med, at fordi man er god sygeplejerske er man også en god leder. Det er en rigtig god udvikling, siger Vibeke Jensen.

- Man spørger altid en jubilar om ønsker og forventninger til fremtiden. Hvad siger du?
- Næste store skridt som jeg glæder mig til og forventer mig meget af, er den kommende MED aftale i SUF, som skal underskrives i september.

- Jeg håber meget, at den vil give reel indflydelse på medarbejderens egen arbejdsdag. Det bliver rigtig spændende, når den bliver underskrevet.

Og så skal vi have skabt de attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke bliver slidt ned, og bliver dårlige af at gå på arbejde. Det forventer jeg mig enorm meget af, siger Vibeke Jensen.

Desuden er der kompetenceudviklingsplanen, som Borgerrepræsentationen vedtog med budget 2007, og som skal udmøntes. I den forbindelse falder Vibeke Jensen så ikke helt i svime over at scoop beviserne, som er en del af kompetenceudviklingen giver ét løntrin.

 - Og så skal vi arbejde for at SUF´s egne social- og sundhedshjælpere kan få voksenelevløn, så de kan tage assistentuddannelsen, slutter jubilaren, som vi havde stævnet på hendes kontor i Sjællandsgade.
 
Tilbage til infoa nr. 5 - 2007