$name

Lederen


Løn og flere hænder 
 
af næstformand Marianne Jensen

Juni måned var præget af talrige overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i mange af vores kommuner.

Det hele startede i Holstebro med en arbejdsnedlæggelse, der efterfølgende gav genlyd i hele landet.

Det var lønnen det handlede om.
En talsmand for de FOA ansatte i Holstebro Jens Ole Pedersen udtalte: "Jeg har 10 år og 11 måneders erfaring - og min timeløn er kun 113 kroner. Det er latterligt. Det er virkelig ikke for lønnen, man gør det.

Vi kan ikke fortænke de unge i, at de ikke vil søge ind på vores uddannelser."
Og det var der åbenbart rigtig mange kolleger landet over, der var enige i.
  
Juni var også præget af store aftaler.
I starten af juni indgik kommunerne og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2008. Det var første måling på, om der faldt noget af til lønforhøjelser ved overenskomstforhandlingerne i 2008. Begejstringen var til at overse. I
 
aftalen er der ikke plads til nogen forbedringer på de centrale velfærdsområder, og økonomiaftalen rækker ikke til flere hænder i plejen.,
 
Regeringen fremlagde i juni sit oplæg til en kvalitetsreform af den offentlige sektor. Der er heller ikke afsat penge til mærkbare forbedringer.
Ikke flere hænder. Den endelige reform fremlægges regeringen i august.
 
Og så var det i juni, nærmere bestemt søndag den 17. juni, at der blev indgået en trepartsaftale mellem regeringen, kommunerne, regionerne, AC og LO.

På forhånd havde mange forventet, at regeringen og de kommunale arbejdsgivere ville tage initiativer, der kunne afhjælpe personalemanglen og rekrutteringsproblemerne på pleje- og omsorgsområdet.

På nogle områder har aftalen gode hensigter, som når og hvis de udmøntes kan løfte vores område kvalitativt. Her tænker jeg specielt på den store pose penge, der er givet til at løfte uuddannede til uddannet. Der er givet ekstra penge til efteruddannelse, der skaffes flere pladser på social- og sundhedsskolerne, og ikke mindst retten til voksen elevløn vejer tungt.

Men alligevel er jeg skeptisk, når det handler om rekruttering og fastholdelse. Aftalen har ikke givet flere hænder, og hensigtserklæringer gør det ikke alene.
 
Selv om det var kravet om højere løn, der var årsagen til arbejdsnedlæggelsen i Holstebro, så hørte vi også kravene om, at få flere hænder efterhånden som arbejdsnedlæggelserne bredte sig fra kommune til kommune.

Mangel på personale har desværre i årevis været et kendt fænomen i vores område. Der er lavet mange undersøgelser både fra FOA og andre, der viser, at vi kommer til at mangle hænder, mange hænder i fremtiden.
 
Vi har hørt og læst om små ungdomsårgange og de mange offentligt ansatte, der går på pension i de kommende år. Regnestykket er enkelt - der går flere fra faget end der kommer.

Udsigten til yderligere personalemangel i de kommende år har nok været dråben der for mange ansatte førte til protester, møder og demonstrationer.

Vi har kunnet læse i aviserne om arbejdspladser der til daglig kører med nødberedskab. Når nødberedskab i for lang tid har været hverdagen kommer magtesløsheden og opgivelsen, og på et tidspunkt kan man ikke mere.

Henvendelserne går til de offentlige arbejdsgivere og regeringen, med forventningen om at tage ansvar.

Attraktive arbejdspladser betinger at vi får lønnen og flere hænder med.
 
Tilbage til infoa nr. 5 - 2007